Hlavní navigace

Příspěvek na péči nahradí zvýšení důchodů pro bezmocnost

Od ledna příštího roku se ruší zvýšení důchodů pro částečnou, převážnou nebo úplnou bezmocnost. Nyní ho spolu s důchodem vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Zavádí se totiž nová vyšší dávka - příspěvek na péči. Nahrazuje zvýšení důchodů pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. Vyplývá to ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který začne platit 1. ledna 2007. O příspěvku na péči budou rozhodovat a budou ho vyplácet obecní úřady obcí s rozšířenou působností příslušné podle místa trvalého bydliště.

Sdílet

V praxi to znamená, že poslední zvýšení důchodů pro bezmocnost lidé od České správy sociálního zabezpečení obdrží v prosinci 2006 ve svých běžných výplatních termínech důchodu. Od ledna 2007 pak budou od obce dostávat příspěvek na péči, aniž by o něj museli žádat.

Odnětí výplaty zvýšení důchodu pro bezmocnost od ledna 2007 provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky. Oznámení o zastavení výplaty zvýšení důchodu pro bezmocnost pošle důchodcům během letošního listopadu.

Pokud by měl důchodce nárok na zvýšení důchodu pro bezmocnost před 31. prosincem 2006, ale ČSSZ o něj požádá až po uvedeném datu, tj. za účinnosti výše zmiňovaného zákona o sociálních službách, Česká správa sociálního zabezpečení zvýšení důchodu pro bezmocnost přizná na dobu od nároku do 31. prosince 2006. A finanční částky zvýšení důchodu pro bezmocnost ČSSZ důchodci doplatí zpětně. Kopii příslušného rozhodnutí pak sama prostřednictvím svých příslušných pracovišť (okresních správ sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno) předá obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, které budou vyplácet přípěvek na péči.

Částky zvýšení důchodů pro bezmocnost se podle stávající legislativy odvozují od životního minima. Od 1. ledna 2006 jsou následující: zvýšení důchodů pro částečnou bezmocnost – 480 Kč měsíčně, zvýšení důchodů pro převážnou bezmocnost – 960 Kč měsíčně, zvýšení důchodů pro úplnou bezmocnost – 1 800 Kč měsíčně.

Letos v září ČSSZ vyplácí celkem 185 111 důchodů zvýšených pro bezmocnost, z toho 96 764 pro částečnou bezmocnost, 71 398 pro převážnou bezmocnost a 16 949 důchodů pro úplnou bezmocnost. Podle nového zákona o sociálních službách se od 1. ledna 2007 budou lidé, kterým dosud náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost, považovat za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby: ve stupni I (lehká závislost), jde-li o osoby částečně bezmocné, ve stupni II (středně těžká závislost), jde-li o osoby převážně bezmocné, ve stupni III (těžká závislost), jde-li o osoby úplně bezmocné.

Od stupně závislosti se bude odvíjet výše příspěvku na péči. Proto, aby mohly obecní úřady obcí s rozšířenou působností o příspěvku na péči rozhodovat, poskytla už dříve ČSSZ Ministerstvu práce a sociálních věcí potřebné podklady – seznamy vyplácených zvýšení důchodů pro bezmocnost v dohodnuté podobě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).