Hlavní navigace

Přísnější požadavky na požární zabezpečení průmyslových objektů budou platit od července 2008 - Správné pojištění může zachránit vaši nemovitost

Praha, 9. června 2008: Česká republika se svou polohou a členstvím v Evropské unii stává stále důležitějším dopravním a transportním uzlem. Oproti devadesátým létům minulého století se nejen zvýšil pohyb zboží přes Českou republiku, ale také se rozrostl počet překladišť a logistických center. Tyto objekty jsou v mnohých případech budovány investorem, který v době projektu a většinou i samotné realizace stavby neví, kdo bude budovu užívat a jaké zboží se bude v těchto prostorách skladovat. Proto se snaží o co největší možnou variabilitu celého objektu, která ale v mnoha případech může být na úkor bezpečnosti budovy samotné.

Sdílet

Dnešní stavební technologie poskytují rozmanité možnosti a současná rychlost realizace průmyslových staveb by byla dříve pro řemeslníky nepředstavitelná. Dnes jsou běžně pro tyto účely používány např. rychle tuhnoucí betony, lehká montovaná (zpravidla požárně nechráněná) ocelová konstrukce, sendvičové opláštění a střešní pláště atd. „Často se stává, že snaha investora o co nejnižší náklady spojené se stavbou je kompenzována menší bezpečností takovéhoto objektu. Případný požár má potom pro budoucího vlastníka budovy nejen finanční následky, ale celkové škody mohou být nedozírné a někdy mohou vést až k úplné likvidaci společnosti,“ podotýká k bezpečnostní situaci novodobých projektů Dr. Alena Bartoňová, jednatelka společnosti GrECo, International, poradenství pro riziko a pojištění, s.r.o.

A i to byl impuls proto, aby byla dne 29. ledna 2008 na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s právem EU/ES, vydána vyhláška ministerstva vnitra č. 23 o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb, která stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání staveb.

Tato vyhláška nabývá platnosti 1. července 2008 a je zaměřena především na požární bezpečnost novostaveb a v § 30 se také zabývá vlastním užíváním staveb. Podmínky stanovené v tomto ustanovení (§ 30) musí být splněny nejpozději do šesti měsíců od účinnosti vyhlášky, to je do 1. ledna 2009.

Stát nám touto vyhláškou určuje povinnost dodržovat pouze „minimální“ požadavky. Především pojišťovny mají značný zájem o zvýšení bezpečnosti objektů. Různými doporučeními a sazbami pojistného se snaží pozitivně ovlivňovat bezpečnost u klientů.

„Ideální situace nastává, když se jednání s potenciálními pojistiteli zahájí již ve fázi přípravy nebo projektování stavby. Pojišťovna má tak možnost seznámit se s možným rizikem skrývajícím se za zdmi stavby a navrhnout nejvhodnější opatření, která mají ve svém výsledku snížit pravděpodobnost vzniku možné škody požárem a zároveň i cenu pojistného. Dodatečné úpravy jsou velmi nákladné nebo dokonce v některých případech prakticky nemožné,“ dodává Dr. Alena Bartoňová.

Jako přední pojišťovací makléř korporátní a průmyslové klientely s více jak 15-ti letým působením na českém pojistném trhu a jako odborný poradce v oblasti rizik doporučuje GrECo International:

Ve fázi výstavby logistických center či velkokapacitních skladů například vhodně zvolit rozdělení nejen skladovacího prostoru do požárních úseků, nehořlavou tepelnou izolaci (minerální nebo skelnou vlnu), vhodné stabilní hasicí zařízení s odpovídající zásobou hasiva (v případě stabilního sprinklerového zařízení hlavice ESFR, meziregálové rozvody apod.), zařízení pro odvětrávání tepla a kouře při požáru (ZOKT), elektrickou požární signalizaci (ovládající ZOKT, požární uzávěry, požární klapky ve vzduchotechnice a samotnou vzduchotechniku) a další. Důležité je, aby se jednotlivá požárně bezpečnostní zařízení negativně neovlivňovala – to by měl správně zhodnotit projektant v požárně bezpečnostním řešení stavby, které je nedílnou součástí její dokumentace. S ohledem na podmínky využití stavby a jejího umístění, je možné se setkat i s dalšími četnými doporučeními. Ta však závisí na konkrétním projektu a jeho specifikách.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).