Hlavní navigace

Příklady i pro ostatní klienty finančních ústavů

Na Sdružení obrany spotřebitelů ČR se často obracejí spotřebitelé s podněty, které se týkají některých praktik finančních ústavů, o nichž se domnívají, že jsou v přímém rozporu se smlouvami, které před časem s bankou podepsaly, nebo si stěžují na samotný obsah smluvních podmínek.

Sdílet

O tom, že ne vše je tak černé, jak by se na základě negativních zkušeností spotřebitelů, kteří nás kontaktují v poradnách, mohlo zdát, a že se přístup některých podnikatelů nabízejících finanční služby mění k lepšímu, nás přesvědčily dvě pozitivní zkušenosti, které jsme v nedávné době zaznamenali.

V prvním případě se jednalo o smluvní podmínky HYPO stavební spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů ze stavebního spoření, které obsahovaly poměrně nestandardní ustanovení při poskytování hypotéčního úvěru, přesněji doložení účelovosti poskytnutých peněžních prostředků. Pokud klient nepředložil rozhodnutí o zkolaudování stavby do určitého data, bez ohledu na to, že zpoždění mohlo být zapříčiněno objektivními okolnostmi nebo např. liknavým přístupem stavebního úřadu, byla banka oprávněna účtovat na základě smluvní dokumentace smluvní pokutu ve výši 10.000,– Kč. Přitom standardně se váže doložení účelovosti úvěru na pořádkovou lhůtu počítanou až od doby vydání nebo právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Na základě výzvy SOS k odstranění protiprávního ustanovení obchodních podmínek a poté, co se k této věci negativně vyjádřilo i ministerstvo financí, HYPO stavební spořitelna smluvní podmínky upravila a ujistila, že kritizovaná smluvní pokuta nebyla v minulosti žádnému klientovi účtována. Co ale s již uzavřenými smlouvami, které tuto podmínku už obsahují? Podle vyjádření právního oddělení HYPO stavební spořitelny nehrozí, že by klient byl ze strany HYPO za nedoložení účelovosti úvěru v termínu bez vlastní viny postižen. Navíc je možné smlouvu v kritizovaném ustanovení na pobočce banky změnit a termín bezplatně prodloužit. To však neplatí v případě viny na straně klienta, tam je změna smlouvy stále zpoplatněna podle sazebníku HYPO.

Druhá zkušenost se týkala klienta ČSOB Poštovní spořitelny, který nebyl spokojen s tím, že mu banka bez objednání začala poštou zasílat tzv. avíza inkasních plateb na běžný účet, přestože k jeho běžnému účtu nebylo zřízeno povolení k inkasu. Tato avíza pak jednotlivě zpoplatňovala částkou 7,50 Kč. Jelikož banka zpočátku nereagovala na výslovný nesouhlas spotřebitele se zpoplatňováním neobjednané služby vstřícně, obrátil se klient na soud, aby o neoprávněnosti takového zpoplatnění rozhodl. Soud zakončil řízení vydáním platebního rozkazu a banka následně přehodnotila svoji argumentaci a nabídla spotřebiteli uhrazení žalované částky. „Přestože se v tomto případě jednalo o soukromou iniciativu jednotlivého klienta banky, dá se předpokládat, že podobně banka postupovala a účtovala poplatky i dalším svým klientům,“ uvedla mluvčí SOS Ivana Picková. „Klient sleduje aktivity SOS v oblasti finančních služeb a považoval za prospěšné i pro příklad ostatním se s námi o své zkušenosti podělit.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).