Hlavní navigace

INVEX více zaměřen na státní správu – přichází E-vize krajů, měst a obcí

INVEX letos přináší novinku pro pro zástupce státní správy, krajů, měst a obcí. Během odborných dnů bude hostit pavilon G2 národní konferenci věnovanou problematice strategického řízení a využití ICT ve státní a veřejné správě. Konferenční dny jsou rozděleny na tematické bloky, každý den je věnován jiné cílové skupině posluchačů.

Sdílet

Projekt si klade za cíl seznámit moderní formou zástupce státní a veřejné správy s aktuálními problémy, výzvami i hrozbami pro státní a veřejnou správu v oblasti ICT. Konference, která svým prvním dnem významně naplňuje obsah Dne státní správy a samosprávy na Invexu (ústřední téma prvního dne veletrhu), zahrnuje kromě moderovaných diskusních panelů také prezentace konkrétních projektů ve státní správě.

Konference se koná pod záštitou ministra vnitra Ivana Langera, ministra pro místní rozvoj ČR Jiřího Čunka, ministra životního prostředí Martina Bursíka, ministra dopravy ČR Aleše Řebíčka a záštitou ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Navíc nově sestavená Rada vlády pro informační společnost (RVIS) bude zasedat poprvé právě těsně před Invexem a určitě by nejen Invexu slušela prezentace očekávané VIZE ČR v eGovermentu.

Jednotlivé konferenční bloky jsou rozděleny do nejrůznějších oblastí souvisejících s problematikou ICT ve státní a veřejné správě. V každé tematické sekci budou účastníci nejprve srozumitelnou formou seznámeni s danou problematikou a pak budou moci porovnat, jakým způsobem je možné jednotlivé nesnadné úkoly v praxi vyřešit. Úterý bude primarně zacíleno na centrální státní správu, zástupcům krajských měst a také obcí s rozšířenou působností. Po slavnostním zahájení a úvodním bloku s vrcholnými představiteli státní správy budou na pořadu dne aktuální témata jako je eGovernment a jeho praktické aplikace a samozřejmě také otázky elektronické správy dokumentů, které k praktické implementaci eGovernmentu neodmyslitelně patří. Odpolední část konferenčního dne pak odpoví mj. na otázky ohledně telekomunikačních služeb a infrastruktury či vysokorychlostních datových spojů pro obce. V neposlední řadě jsou očekávané přednášky ministerstev vnitra a spravedlnosti k novinkám ve státní správě.

Druhý den konference se více zaměří na samotná města a obce. V dopoledním bloku se budou moci starostové seznámit s problematikou telekomunikačních řešení pro obce i s momentálně tolik diskutovanou problematikou poskytování obecního připojení k internetu prostřednictvím WiFi. Odpoledne pak otevře otázku zakonných povinností měst a obcí či otázku dotačních a finančních instrumentů, které obce mohou využít například při investicích do ICT. Závěrečný blok se soustředí na otevře vyhlášení výsledků soutěže Chytrá města.

Partneři akce jsou Asseco, ČD Telematika, Gordic, První certifikační autorita, Software602 a Telefónica O2, mediálními partnery Parlament Vláda Samospráva, Regiony, Moderní obec, Inside, eGovernment, Computerworld a Veřejná správa.

Program konference – Úterý 23. 10. 2007

9.30 – 10.00 hod Zahájení konference
Přivítání primátorem Města Brna Romanem Onderkou a hejtmanem Jihomoravského Stanislavem Juránkem. Úvodní slovo ministra vnitra Ivana Langera a předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Martina Peciny za účasti řady dalších významných představitelů státní správy a samosprávy.
10.00 – 12.00 hod eGovernment – dopolední blok
* Co je to eGovernment? Obecný úvod
* Informační systémy – nasazení informačního systému ve stání správě
* Dokument management a elektronický podpis – k nasazení DMS ve státní správě
* Data – nutný krok k e-Governmentu
V panelu vystoupí odborníci z firem Gordic, Asseco a Software602.
12.00 hod Přestávka programu konference – oficiální zahájení veletrhu v pav. V
13.00 – 14.00 hod eGovernment – odpolední blok
* Jak udělat informace přístupné i pro slepé spoluobčany, SONS
* Bezpečnostní řešení, jejich nasazení v praxi
* Telekomunikační řešení ve státní správě
V moderovaném panelu vystoupí odborníci z firem Telefónica O2 a ČD Telematika – moderuje publicista Stanislav Kužel.
14.00 – 15.45 hod IT novinky ve státní správě
* Představení koncepce eJustice – ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil
* Představení koncepce eGon ministerstvem vnitra
* IT novinky ve státní správě od telefonních operátorů, APMS
Moderuje publicista David Kolaja.
15.45 – 16.00 hod Tombola o ceny pro registrované posluchače

Program konference – Středa 24. 10. 2007

9.30 – 10.00 hod Přístupný web – nová povinnost měst a obcí
Bezbariérový web je vyžadován směřováním státní politiky v mnoha vyspělých zemích světa. V ČR je tato potřeba zakotvena v novele zákona o ISVS, která od 1.1.2008 stanoví povinnost orgánů územní správy a místní samosprávy mít webové stránky přístupné pro občany se zdravotním postižením. Atestační středisko Equica, a. s., Vladimír Matějíček
10.00 – 11.00 hod Internet v obcích
* Data ČSÚ k situaci ohledně Internetu v ČR – Martin Mana
* Jak se připojit k internetu
* Obecní WiFi ano či ne?
V panelu vystoupí odborníci z firem Telefónica O2 a ČD Telematika a Českého statistického úřadu – moderuje Jakub Ditrich, nezávislý konzultant pro on-line projekty.
11:00 – 11:45 hod Elektronický podpis klíčem k efektivní komunikaci
Kvalifikované certifikáty a kvalifikovaná časová razítka pro komunikaci se státní správou, ing. Karel Aujeský – První certifikační autorita
11.45 – 12.15 hod Atestace informačních systémů veřejné správy
Orgány veřejné správy jsou povinny na základě novele zákona o ISVS plnit určité povinnosti při vytváření, užívání, provozování a rozvoji svých informačních systémů. Odborníci atestačního střediska Equica předají zkušenosti s atestacemi dlouhodobého řízení i referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy a upozorní na možná úskalí. Equica, a. s., Vladimír Matějíček
12.15 – 12.30 přestávka
12.30 – 13.30 hod Využití fondů EU pro podporu IT rozvoje ve městech, regionech a krajích ČR
Dotační poradenství, dotační projektování a dostupné možnosti financování nákupu IT do měst a obcí – Dušan Fibingr, Komora evropských poradců
13.30 – 14.00 hod Střední Čechy On-line – Středočeský kraj a AKČR, Jiří Hloušek
14.00 – 14.30 hod Vyhlášení soutěže Chytrý úřad
Jedná se o klání případových studií zaměřených na obce, města a kraje. Základní myšlenkou je poukázat na zajímavé IT projekty v místní samosprávě a zviditelnit je spolu s institucemi a lidmi, kteří se na nich podíleli – moderuje Jana Pelikánová, IDG Czech

Petr Ondrášek, ředitel veletrhů INVEX – DIGITEX k tomu dodává: „Veletrh INVEX je tradiční platformou pro informatizaci státní správy a všech úrovní samospráv, ale potřeba elektronizace veřejné správy, která letos prochází nejvýznamnějším obdobím za posledních několik let, posunuje tuto problematiku znovu do popředí doprovodných programů letošního ročníku. V reakci na to jsme tak právě pro státní a veřejnou správu připravili nový obsah a formát konference, který se může stát v této době významným pomocníkem pro řadu úředníků a představitelů samosprávy. Zejména pavilony G2 a V nabídnou komfortní prostředí pro konzultace s vystavovateli po dobu konání veletrhu.“

Projekt E-vize krajů, měst a obcí 2007 navazuje na Dny, krajů, měst a obcí, které se uskutečnily během posledních dvou ročníků s podtitulem Občan – internet – úřad. Na projektu se registrovalo na 1 289 starostů a dalších zástupců municipalit. Bleskový mobilní průzkum společnosti KVADOS mezi 545 těmito účastníky mimo jiné potvrdil, že přínosem a inspirací byly Dny měst, krajů a obcí pro 91% dotazovaných účastníků a více než 60% respondentů bylo jistě rozhodnuto zúčastnit se také dalšího ročníku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).