Hlavní navigace

Přibývá lidí, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost

[Tisková zpráva] Podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných, bylo ke konci roku 2010 celkem 977 069, což je o 21 410 OSVČ více (2,2 %) než za stejné období roku 2009. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Ke 31. 12. 2009 evidovala ČSSZ celkem 955 659 osob samostatně výdělečně činných.

Sdílet

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo celkem 734 711 OSVČ. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 151 881 OSVČ – účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Nejvíce OSVČ je evidováno v Praze – 160 365 a v krajích Středočeském – 127 381 OSVČ a v Moravskos­lezském – 89 914. Dobrovolné nemocenské pojištění si platilo nejvíce OSVČ ve Středočeském kraji – 20 522.

Pro platbu pojistného na sociální zabezpečení je rozhodující, zda podnikatel vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) jako hlavní nebo vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění vždy. A to i v případě, kdy jsou tzv. ve ztrátě.

OSVČ hlavní – Minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění u těchto OSVČ činí do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 částku 1 731 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného se v měsíci podání Přehledu za rok 2010 změní: pro hlavní SVČ činí 5 928  Kč. Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění z tohoto vyměřovacího základu  činí 1 807 Kč.

OSVČ vedlejší – u vedlejší výdělečné činnosti (tedy u lidí, kteří jsou například zaměstnáni a vedle toho podnikají) je i nadále účast na důchodovém pojištění závislá na dosažených příjmech po odpočtu výdajů. Pokud daňový základ z této SVČ v roce 2010 dosáhl částky 56 901 Kč (s odečtením 4 742 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc OSVČ nevykonávala činnost nebo v němž měla po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ), nebo se OSVČ přihlásila k účasti na pojištění, má v letošním roce povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. Minimální výše těchto měsíčních záloh je 693 Kč do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu za rok 2010. Minimální měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného se v měsíci podání Přehledu za rok 2010 změní: při výkonu vedlejší SVČ činí 2 371 Kč. Minimální záloha na důchodové pojištění z tohoto vyměřovacího základu v měsíci podání Přehledu za rok 2010 a následující měsíce činí 723 Kč.

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění činí 50 % daňového základu, který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost v roce 2010 vykonávána. Pojistné na důchodové pojištění činí 29,2 % z tohoto vyměřovacího základu.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Pojistné na nemocenské pojištění se  neplatí společně se zálohou na důchodové pojištění a na výši pojistného nemá vliv příjem dosažený v předcházejícím kalendářním roce. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

Od 1. 1. 2011 se změnila sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ z původních 1,4% na 2,3%. Z tohoto důvodu se zvyšuje minimální platba pojistného na nemocenské pojištění, přestože minimální měsíční základ zůstává nezměněn. Od měsíce ledna 2011 je stanovena minimální platba ve výši 92 Kč (v roce 2010 to byla částka 56 Kč). Pokud si OSVČ nezvýší platbu pojistného na nemocenské pojištění nejpozději do 21. 2. 2011, kdy je splatné pojistné za měsíc leden 2011, alespoň na částku 92 Kč, zanikne jí účast na nemocenském pojištění ke 31. 12. 2010.

Nemocenské náleží OSVČ až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Na webu ČSSZ je umístěna Kalkulačka pro výpočet platby NP, zálohy na DP a měsíčního vyměřovacího základu OSVČ

OSVČ, která alespoň po část roku 2010 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat na předepsaném tiskopise „Přehled o příjmech a výdajích“ příslušné OSSZ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, v termínu do:

·    2. května 2011, pokud OSVČ nezpracovává daňové přiznání daňový poradce,

·    1. srpna 2011, pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, a tuto skutečnost OSVČ oznámila OSSZ nejpozději do 30. dubna 2010,

·    do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání,

do 1. srpna 2011, jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).