Hlavní navigace

Přibližně 20 % klientů českých bank má zájem o přímé bankovnictví

Sdílet

Praha
28. listopadu 2001

Podle výzkumu GE Capital Bank zájem klientů českých bank o využívání nástrojů přímého bankovnictví roste. Z výzkumu na reprezentativním vzorku klientů českých bank vyplynulo, že loni komunikovalo alespoň jednou měsíčně ze svou bankou 1 % klientů prostřednictvím internetu a 2 % respondentů obsluhovalo svůj běžný účet pomocí GSM bankovnictví. Letos již 5 % klientů bank odpovědělo, že s bankou alespoň jednou měsíčně komunikují prostřednictvím GSM bankovnictví a 2 % pomocí internetu.

Podle expertního odhadu GE Capital Bank z 10,3 milionu obyvatel České republiky disponuje běžným účtem 5,8 miliónu lidí. Z nich přibližně 3 % až 4 % používá GSM bankovnictví a 1 až 2 % internetové bankovnictví. Dvacet procent klientů hodlá v budoucnu používat nástroje přímého bankovnictví ke komunikaci s bankou.

Nejčastějším způsobem kontaktu s bankou však stále zůstává osobní návštěva klienta (viz graf číslo 1). Ve výzkumu, který pro GE Capital Bank provedla nezávislá agentura AISA, uvedlo 64 % klientů, že banku navštěvují minimálně jednou měsíčně – což přibližně odpovídá výzkumu z roku 2000 – a poštu 8 % (v roce 2000 to bylo 6 %). Přesto využívání nástrojů přímého bankovnictví má jasně rostoucí trend. Telefon jako způsob kontaktu s bankou alespoň jednou za měsíc použilo asi 14 % respondentů (v roce 2000 to bylo 9 %), pomocí GSM bankovnictví vyřizovalo své finanční záležitosti alespoň jednou za měsíc 5 % klientů bank (v roce 2000 obsluhovalo svůj běžný účet pomocí GSM bankovnictví 2 % respondentů) a internet 2 % (před rokem to bylo 1 % respondentů).

Pokud jde o manipulaci s účtem, přes 97 % klientů českých bank používá osobní návštěvu pobočky (viz graf číslo 2). Telefonní bankovnictví je využíváno asi 10 % majitelů těchto účtů, GSM bankovnictví 4 %. Telefon jako způsob komunikace ovšem plánuje začít využívat dalších téměř 18 % klientů, GSM bankovnictví asi 15 %. Internetové bankovnictví a home banking využívají 3 % klientů a 5 % jich chce tento způsob začít využívat.

Zmíněný meziroční nárůst využívání GSM bankovnictví v České republice byl nepochybně významně ovlivněn vstupem GE Capital Bank na trh GSM bankovnictví. GE Capital Bank začala poskytovat klientům svou Mobil Banku v říjnu 2000. Díky zájmu klientů o tuto službu se GE Capital Bank velmi rychle stala vedoucí bankou na českém trhu GSM bankovnictví.

O tom, že GE Capital Bank je skutečným leadrem trhu, svědčí míra aktivního využívání služeb GSM bankovnictví u jejích klientů. K manipulaci s běžným účtem používá obecně GSM bankovnictví 4 % klientů všech bank v České republice, v GE Capital Bank je to 15 % klientů. Při zadávání platebních příkazů je rozdíl ještě vyšší 19 % klientů GE Capital Bank oproti 4 % klientů obecně.

Zájem klientů o služby GE Capital Bank v oblasti GSM bankovnictví je patrný i z četnosti jejich využívání. Přibližně 6 % klientů GE Capital Bank využívá služby Mobil Banky několikrát týdně, 8 % několikrát měsíčně, 6 % jednou měsíčně a 4 % klientů GE Capital Bank používá Mobil Banku méně často. Přitom klienti bank v České republice využívají v průměru služeb GSM bankovnictví v daleko menší míře: 1 % několikrát týdně, 2 % několikrát měsíčně, 2 % asi jednou měsíčně a 2 % klientů méně často.

Použití GSM bankovnictví

Tabulka č. 1105
  Klienti všech českých bank v průměru Klienti GE Capital Bank
Denně 0 % 0 %
Několikrát týdně 1 % 6 %
Několikrát měsíčně 2 % 8 %
Asi 1× měsíčně 2 % 6 %
Méně často 2 % 4 %
Vůbec ne 93 % 76 %
Neví, bez odpovědi 1 % 0 %


Pramen: Výzkum AISA pro GE Capital Bank

Od startu Mobil Banky GE Capital Bank v síti Paegas si tuto službu aktivovalo přes 100 tisíc klientů, z nichž více než 90 % využilo speciální nabídku GE Capital Bank k aktivaci Mobil Banky, v jejímž rámci bylo možné získat mobilní telefon za výhodných podmínek. Toto množství tvoří více než polovinu z celkového počtu přibližně 180 tisíc klientů, kteří používají GSM bankovnictví u Paegasu. Počet klientů i množství a objem transakcí provedených pomocí Mobil Banky navíc stále narůstá.

Mobil Banka v síti Paegas je svými uživateli hodnocena velmi kladně 65 % klientů tuto službu využívajících uvádí, že jsou s ní velmi spokojeni, 33 % uvádí odpověď spíše spokojen. Od letošního podzimu byly navíc rozšířeny služby Mobil Banky v sítit Paegas o dobíjení Twist karet.

V září 2001 začala GE Capital Bank nabízet Mobil Banku i v síti Eurotel. Kromě bankovních operací (zjištění zůstatku, zadání platebního příkazu atd.) je možné pomocí Mobil Banky dobíjet předplacené telefonní karty GO přímo z účtu.

Od startu Mobil Banky s Eurotelem si tuto službu aktivovalo více než 40 tisíc zákazníků. Speciální nabídku k aktivaci Mobil banky v síti Eurotel využilo přes 95 % z nich. GE Capital Bank nabízí klientům v rámci speciální nabídky k aktivaci Mobil Banky možnost získat mobilní telefon (jako nástroj k obsluze účtu) zdarma či za zvýhodněných podmínek. Klienti si mohou vybrat mezi mobilním telefonem s předplacenou Go kartou (Siemens C35i) či telefonem s paušálním tarifem Eurotelu (Siemens C35i, Nokia 3330).

Nejčastěji je Mobil Banka používána ke zjišťování zůstatku na účtu. Od října 2000 bylo přes 70 % transakcí provedených mobilním telefonem právě zjištění aktuálního stavu účtu. U více než 15 % transakcí se jednalo o zadání platebního příkazu, přes 13 % požadavků se týkalo zjišťování informací o pohybu na účtu, k nimž došlo v minulosti. Méně než 1 % vykazovalo zjišťování kurzů měn i úrokových sazeb.

Přibližně 92 % stávajících klientů GE Capital Bank, kteří začali používat Mobil Banku, hodnotí tuto nabídku jako velmi dobrou. Tento výsledek je ještě lepší u nových klientů, kdy jednu z těchto dvou odpovědí uvedlo 96 % z nich.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).