Hlavní navigace

Při cestách do zahraničí nejvíce riskují mladí lidé

Výzkum společnosti TNS Factum realizovaný pro Českou pojišťovnu ukázal, že 41 % dotázaných si cestovní pojištění sjednává při každé cestě do zahraničí, 5 % cestuje vždy bez pojištění. Nejdůležitějšími aspekty při uzavírání pojištění jsou pro pojištěnce rizika, která pojištění zahrnuje, a výše plnění v případě pojistné události.

Sdílet

Výzkum zadaný Českou pojišťovnou prokázal, že Češi při cestách do zahraničí nespoléhají příliš na náhodu. 41 % dotázaných si cestovní pojištění sjednává vždy, 10 % občas, 5 % nikdy, 5 % spoléhá na cestovní pojištění spojené s platební kartou a 39 % dotázaných uvedlo, že do zahraničí necestují a tudíž cestovní pojištění neuzavírají.

Za varující považuji zjištění, že největší podíl těch, kteří se při cestách do zahraničí pojišťují pouze občas nebo nikdy, tvoří mladí lidé do 29 let, uvádí Miroslav Řezník, ředitel marketingu České pojišťovny. A při tom právě mladí lidé nejenže nejvíce cestují, ale mnohdy se věnují aktivitám s vyšším rizikem úrazu, dodává Miroslav Řezník.

Při všech cestách častěji uzavírají cestovní pojištění lidé se středoškolským vzděláním s maturitou a se vzděláním vysokoškolským. Na pojištění spojené s platební kartou spoléhají nejčastěji lidé s maturitou a VŠ vzděláním a z nejvyšší příjmové kategorie (tj. hrubý měsíční příjem domácnosti 30 000 Kč a více). Více než polovina respondentů starších 60 let a respondentů se základním vzděláním uvedla, že do zahraničí vůbec necestují.

Výzkum se také zabýval otázkou, jaké parametry pojistné smlouvy jsou pro ty, kteří uzavírají cestovní pojištění vždy nebo občas, nejdůležitější. To, že respondenti přikládají vyšší váhu krytým rizikům a výši plnění než ceně pojištění, dokládá zodpovědný přístup lidí k otázce cestovního pojištění, upřesňuje Miroslav Řezník. Výjimku tvoří pouze respondenti starší 60 let, kteří cenu pojištění považují za rozhodně důležitou.

Nejvíce klientů cestovního pojištění poskytovaného Českou pojišťovnou míří v létě do Chorvatska, Řecka, Španělska a Tuniska. K nejčastějším úrazům patří šlápnutí na mořského ježka, podvrtnutí končetin, úrazy z provozování rekreačního sportu a ze skoků do vody, pád ze schodů, dopravní nehody. Stávají se ale i poněkud kurióznější případy. Klient České pojišťovny byl pokousán psem v tibetském klášteře a byl nutný jeho letecký převoz do Káthmándú k vakcinaci proti vzteklině, mladý muž byl při koupání v Austrálii uštknut jedovatým vodním hadem a musel být okamžitě převezen do nemocnice, mladá žena byla vážně zraněna při havárii terénního vozidla na safari v Namíbii a podstoupila několikerý převoz a komplikovanou

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).