Hlavní navigace

Členové ČBA zvolili prezidium asociace, prezidentem se opět stal Jiří Kunert

Praha (9. června 2008) – Na období tří let zvolilo volební shromáždění členů České bankovní asociace (ČBA) své prezidium, které jako nově konstituovaný nejvyšší výkonný orgán následně opětovně zvolilo za prezidenta Jiřího Kunerta a za viceprezidenta Laurenta Goutarda.

Sdílet

„Bankovnictví v České republice jde kupředu a je schopné zajistit alokaci zdrojů k podpoře rozvoje české ekonomiky, spotřeby obyvatelstva i akumulaci kapitálu," konstatoval Jiří Kunert a upozornil na skutečnost, že „bankovní sektor v celé Evropě prochází velice významným procesem integrace pravidel svého fungování, z čehož vyplývají nové úkoly nejen pro české zákonodárce a zainteresovaná ministerstva, ale také pro ČBA, která se tohoto procesu aktivně účastní.“

V uplynulém období i do budoucna je pro ČBA klíčový její podíl na procesu implementace evropských norem do českého prostředí, a to jak pokud jde o ryze finanční legislativu, tak o sféru upravující celé podnikatelské prostředí. Mezi priority patří správné a standardní nastavení regulačních norem a pravidel, insolvenčního práva, předpisů pro kapitálový trh a rovněž nástrojů a institucí ochrany spotřebitele.

V oblasti samoregulace, a to na úrovni evropského bankovního sektoru, je jednou z klíčových otázek utváření Jednotné oblasti pro platby v eurech – SEPA a proto je ČBA aktivním členem Evropské platební rady. Mezi pilotní projekty – i v evropském srovnání – patří společné internetové stránky českých finančních asociací www.financnivzdelavani.cz, iniciované právě ze strany ČBA. Ta rovněž iniciovala vznik společného etického kodexu pro celý finanční trh.

Shromáždění členů se zúčastnil jako host guvernér ČNB Zdeněk Tůma a vyslovil se především k otázce finanční stability a v tomto kontextu k probíhající konzultaci Evropské komise o potřebných nových krocích na úseku kapitálové přiměřenosti bank. Zdůraznil velmi dobrou stabilitu českého finančního sektoru a minimální dopad turbulencí na světových finančních trzích na české instituce.

V kontextu diskuze o ochraně spotřebitele na finančním trhu podtrhl význam finančního vzdělávání obyvatelstva.

Asociace má v současnosti 35 řádných a 3 přidružené členy. Reprezentuje 99% českého bankovního sektoru, který představuje téměř tři čtvrtiny celého finančního trhu v České republice.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).