Hlavní navigace

Prezident Wolfowitz se v Praze připojí ke globálnímu jednání na vysoké úrovni o institucích nutných pro zdravý finanční systém

Finanční regulátoři, představitelé dozoru nad finančním trhem a tvůrci finanční politiky z více než 20 zemích celého světa se sejdou příští týden v Praze, aby na vysoké úrovni diskutovali pokrok a dlouhodobé výzvy v oblasti tzv. mezinárodní finanční architektury. Rokování se bude soustřeďovat na dosavadní zkušenosti a nedořešené otázky v zavádění tzv. institucí finančního systému. Tím se rozumí pravidla fungování, která se ukazují jako nutná k tomu, aby národní a mezinárodní finanční systémy byly transparentní, stabilní a odolné proti krizím.

Sdílet

Mezinárodní finanční architektura je pojem, který je používán k označení mezinárodně uznávaných standardů, kodexů a osvědčených principů fungování finančního sektoru a také metod diagnostiky finančního sektoru na národní úrovni, která tvůrcům ekonomické politiky slouží jako podklad pro kvalifikovaná rozhodnutí o tom, jak omezit zranitelnost finančního systému. Mezinárodní finanční architektury jako globální iniciativa a program byla motivována finančními krizemi 90. let. Na rozdíl od předchozího desetiletí, jejichž příčiny byly makroekonomické, krize 90. let měly svůj zdroj v podcenění pravidel nutných pro zdravé finanční systémy.

Světová banka si je dobře vědoma, že zdravý finanční systém s pestrou nabídkou pro široké spektrum podniků a domácností je klíčovým faktorem růstu a rozvoje ekonomiky. Hraje také ústřední roli v omezování chudoby a snižování ekonomické nerovnosti ve společnosti. Silné finanční systémy efektivně alokují kapitál a podnikům a domácnostem pomáhají překonávat bariéry v podnikání. Rozmanitost nabídky bankovních a pojistných produktů a efektivní transfery peněžních prostředků od rodinných příslušníků ze zahraničí pomáhají milionům chudých domácností a středním příjmovým vrstvám dostat se z chudoby, anebo se vyhnout jejímu riziku.

S návrhem pořádání setkání v České republice přišli představitelé českého státu. Ti si téma mezinárodní finanční architektury vybrali proto, že je nejsymboličtější pro partnerství mezi Světovou bankou a Českou republikou v posledních letech. Česká republika byla jedním z pionýrů tohoto úspěšného globálního programu a blízkým partnerem Světové banky v testování nástrojů diagnostiky finančního systému v rámci mezinárodní finanční architektury. Česká republika je jedinou zemí, ve které byly testovány všechny tyto diagnostické nástroje. Jak České republice, tak Světové bance přinesla tato spolupráce cenné zkušenosti v oblastech aplikací nové finanční regulace a dalším zemím upevňujícím svůj finanční systém posloužila jako model. V dnešní době již má diagnostický program v rámci mezinárodní finanční architektury globální charakter a využívá ho téměř 150 zemí.

Rokování předchází oficiálním oslavám graduace České republiky ze Světové banky, ke které došlo v minulém roce. Rokování finančníků není otevřeno pro media.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).