Hlavní navigace

Prezident podepsal novelu zákona o finančním arbitrovi

[Tisková zpráva] Úřad finančního arbitra dozná rozšíření kompetencí.

Sdílet

Prezident Václav Klaus podepsal pět nových ekonomických zákonů. Jedním z nich je i novela zákona o finančním arbitrovi, významně rozši­řující jeho pravomoce. Zve­řejnění ve Sbírce zákonů již nic nebrání a proběhne v následujících dnech. Od 1. 7. 2011 bude finanční arbitr České republiky nově rozhodovat také spory týkající se spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Podle novely bude Kancelář finančního arbitra organizační složkou státu, plně hrazenou ze státního rozpočtu prostřednictvím ka­pitoly Ministerstva financí ČR. Dle původního zákona o finančním arbitrovi bylo financování úřadu FA ČR zajišťováno prostřednictvím Čes­ké národní banky.

Dle novely se Kancelář finančního arbitra stává samostatnou organizační složkou státu a bude fi­nancována z rozpočtové kapitoly Minis­terstva financí ČR. Osoba finančního arbitra i jeho zástupce bude jmenována vládou na návrh ministra financí.​

Do pravomocí finančního arbitra má podle novely zákona nově spadat také řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního financování. Jed­ná se tedy o spory mezi bankovními, nebankovními věřiteli, ale také  zprostředkovateli na straně jedné a spotřebiteli na straně druhé. V současnosti spadá do působnosti arbitra řádově 170 institucí, nově to jsou desetitisíce subjektů. Arbitr bude také řešit spory mezi spotřebiteli a investičními fondy, investičními společnostmi, zahraničními investičními společnostmi a speciálními fondy kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti. Novela také stanoví, že výnos ze sankcí bude plynout přímo do stát­ního rozpočtu.

V souvislosti s rozšiřováním kompetencí a očekávaným nárůstem podaných podnětů ke dni 1. 7. 2011 dojde také k výraznému posílení počtu členů úřadu z původních 7 až na 14 osob a k postupné reorganizaci a nutnému přesídlení Kanceláře finančního arbitra ČR do nových prostor, aby bylo možné kapacitně zvládnout příliv nových dotazů a podávaných stížností.

Do této doby byl finanční arbitr České republiky kom­petentní pouze k rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb (např. banky nebo instituce vydávající elektronické platební prostředky) a jejich klienty při poskytování platebních služeb (příp. mezi vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz). Novela také stanoví, že výnos ze sankcí bude plynout přímo do stát­ního rozpočtu.

Finanční arbitr České republiky Dr. Ing. František Klufa komentuje přijetí zákona: „Podařilo se mi dosáhnout cíle, který jsem si na počátku svého vstupu do funkce stanovil, a to je rozšíření pravomocí finančního arbitra na další oblasti. Tento trend díky připravovaným legislativním návrhům plynoucím ze směrnic Evropské komise bude jistě dále pokračovat.“ ​


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).