Hlavní navigace

Prestižní hodnocení

V listopadu udělila Standard and Poor´s prestižní hodnocení Fund Management Rating AA/S5 podfondu Pioneer Funds – U.S. High Yield Corporate Bond. Z produktů Pioneer Funds, které jsou k dispozici českým klientům mají tedy čtyři podfondy prestižní hodnocení s vahou mezinárodního dobrozdání. Jiné mají hodnocení A. Hodnocení AA znamená, že fond vykazuje velmi vysoké standardy kvality investičního procesu a konzistentnost výkonnosti se srovnatelnou konkurencí. Hodnocení Fund Management Rating je velmi náročné a jen menšina všech světových fondů je vůbec hodnocena.

Sdílet

Standard & Poor’s udělují vedle kvantitativních (hvězdičkových) hodnocení i tradiční „písmenková“ (rating) hodnocení , které se nazývá Fund Management Rating (FMR). FMR získá méně než pětina z celkového množství mezinárodních fondů. Agentura nejprve vybere ty kandidáty, kteří vykazují tříleté periodě stabilně nadprůměrnou výkonnost proti konkurenčním fondům se srovnatelnou strategií. Přibližně 80 % fondů je tímto filtrem vyloučeno a zbývajících 20 % má šanci tento rating získat. Jde o naprosto neosobní mechanismus předkola, který jednoduše vybírá fondy podle dosažených výsledků. Skutečné hodnocení nastoupí později.

Analytici Standard & Poor’s sesbírají veškeré dostupné dokumenty o fondu a prozkoumají je dříve, než navštíví společnost a provedou interview. Jedná se zejména o právní dokumenty (prospekt, auditovaná výroční zpráva), marketingové materiály (prezentace atd.) a podrobné složení portfolia fondu a jeho benchmarku. Dále životopisy manažerů fondu a podrobné údaje o společnosti.

Pokud jde o společnost, pak agentura hodnotí:

Jaká je vlastnická struktura správce fondu? Je společnost zisková a finančně stabilní, zejména pokud se jedná o specializovaný boutique? Jaká je její klientská základna? Jaké důsledky by mělo případné převzetí jinou společností? Každá společnost má svou investiční kulturu a otázky směřují i tímto směrem – jak spolupracují jednotlivá oddělení uvnitř společnosti a jak sdílejí své informace? Je její přístup důvěryhodný? Není mimořádná výkonnost spíše dílem náhody než kvality investičního procesu? Podporuje firma spíše filosofii týmové práce, nebo „hvězdné“ individuality?

Soudržnost a efektivitu, tzn. zda je přístup ke konstrukci fondu konzistentní Pokud jde o portfolio managera a jeho tým, pak agentura hodnotí: s konzistenci deklarovanými cíli a filosofií uplatňovanou společností? Jak tomu bylo v minulých letech? Pokud se fond výrazně odchyluje od indexu a od konkurence, je takto aktivita deklarovaná i investorům?

Investiční disciplínu – jaká je organizační struktura týmu manažerů a systém rozhodování? Jak je zajištěna implementace povinných rozhodnutí investičního výboru, která nejsou v souladu s osobním názorem manažera? Existuje seznamu titulů doporučených k nákupu či prodeji uvnitř celé společnosti? Jak jsou kontrolována rizika?

Talent, zkušenost – přestože manažer fondu musí respektovat vnější omezení, má velký vliv na strukturu fondu. i a vzdělání Posouzení osobního přístupu manažera fondu ke konstrukci fondu a řízení rizika, jeho entuziasmus a sebedůvěra – to vše patří do procesu udělování ratingu.Jde ale i o zkušenosti. Zažil manažer celý cyklus trhu – růsty i poklesy? Jak dlouho pracoval jako analytik a na jakých trzích? Jaké dodatečné kvalifikace získal (MBA, CFA atd.)? Je jeho osobní přístup v souladu s přístupem skupiny? Jaký je jeho kariérní postup a finanční motivace? Totéž je posouzeno i na úrovni týmu.

Efektivní využití zdrojů -jaké obchodníky a jaké databáze firma využívá? V jaké míře si vystačí s vlastním výzkumem a v jaké se naopak spoléhá na externí zdroje?

Každý fond je rovněž podrobně posouzen z hlediska velikosti, četnosti obchodování, likvidity, klientské struktury, celkových nákladů atd. Mezi kladené otázky patří: jak se změnila velikost fondu za poslední rok? Je možné zachovat styl, pokud majetek fondu roste? Jaké faktory vyvolávají obchodování uvnitř fondu a jak četnost tohoto obchodování fluktuuje?Je společnost schopna zvládnout případné výrazné odkupy ve fondu, aniž by to ohrozilo jeho styl?

Analytici agentury poté prezentují výsledky svého zkoumání komisi a ta rozhoduje o udělení ratingu. Celá zpráva, včetně názorů agentury, je následně zveřejněna i s hodnocením uděleným komisí. FMR hodnocení má následující stupnici:

AAA – Fond demonstruje nejvyšší standardy kvality investičního procesu a konzistentnosti výkonnosti se srovnatelnou konkurencí.

AA – Fond vykazuje velmi vysoké standardy kvality investičního procesu a konzistentnosti výkonnosti se srovnatelnou konkurencí.

A – Fond demonstruje vysoké standardy kvality investičního procesu a konzistentnosti výkonnosti se srovnatelnou konkurencí.

NR – Fond aktuálně nesplňuje kritéria pro udělení ratingu z hlediska výkonnosti a kvalitativních aspektů.

UR („nutno prozkoumat“) – Pokud došlo k významné změně v řízení fondu, kterou agentura ještě neměla možnost posoudit, je fond zařazen do této karantény.

Každý fond, kterému byl udělen rating, je následně monitorován a celý proces je opakován každý rok. Dvakrát ročně jsou provedeny analýzy s cílem zmapovat fondy, které zaznamenaly mimořádný pohyb v relativní výkonnosti proti konkurenci. Měsíčně je monitorována výkonnost všech fondů. Kontinuálně agentura sleduje fondový průmysl a monitoruje významné události – změnu manažera apod.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).