Hlavní navigace

Představenstvo Komerční banky navrhne valné hromadě konané dne 28. dubna 2005 schválit výplatu dividendy 100 ,- Kč na jednu akcii

Na svém jednání dne 28.dubna 2005 dozorčí rada Komerční banky projednala a doporučila návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2004.

Doba čtení: do minuty

Valné hromadě, konané dne 28.dubna 2005, bude navrženo schválení výplaty dividendy ve výši 100 ,– Kč na jednu akcii.

Dividendová politika Komerční banky je v souladu s poměrem vyplácených dividend k čistému zisku ve výši zhruba 40 %, který uplatňují významné evropské retailové banky.

Celková částka navržené dividendy dosahuje výše 3,8 mld. Kč a poměr vyplácených dividend k nekonsolidovanému čistému zisku činí 41 %.

Navrhovaná dividenda je 2,5krát vyšší než dividenda vyplacená v roce 2003 a představuje polovinu dividendy vyplacené v loňském roce. Dividenda vyplacená v roce 2004 byla vždy prezentována jako mimořádná.

Marie Petrovová
Tisková mluvčí KB