Hlavní navigace

PŘEDBĚŽNÉ NEKONSOLIDOVANÉ A NEAUDITOVANÉ VÝSLEDKY KOMERČNÍ BANKY, A. S., ZA ROK 2002

Sdílet

Praha, 28. února 2003 – V souladu s požadavky Burzy cenných papírů Praha, a.s. Komerční banka, a. s., (Banka) zveřejňuje své předběžné, nekonsolidované a neauditované výsledky za rok 2002, zpracované dle českých účetních standardů (CAS) a mezinárodních účetních standardů (IAS). Vedení Banky zveřejní úplné auditované výsledky dne 31. března 2003.

Banka v roce 2002 dosáhla podle mezinárodních účetních standardů nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 8 763 milionů Kč, zisk banky tak meziročně vzrostl o 246 %. Tento výsledek byl ovlivněn zejména úspěšnými změnami ve vnitřních procesech a organizaci banky a rozpouštěním opravných položek. Na konečný výsledek banky působily především následující skutečnosti:

Čisté úrokové výnosy
Čisté úrokové výnosy meziročně poklesly o 4,2 % na konečných 12 447 mil. Kč. Vývoj těchto příjmů byl ovlivněn pokračujícím poklesem úrokových sazeb (REPO sazba ČNB v průběhu roku 2002 klesla z 4,75 % na 2,75 %).
Čisté poplatky a provize
Čisté poplatky a provize ve výši 8 320 mil. Kč představují nárůst o 0,9 % oproti roku 2001. Tento výsledek zahrnuje růst nekurzových poplatků a provizí o 3,3 % a zároveň pokles kurzových poplatků a provizí v důsledku dopadu zavedení jednotné evropské měny euro. Na vývoj poplatků a provizí měly částečně negativní vliv i srpnové povodně.

Čistý zisk z finančních operací
V této kategorii banka dosáhla uspokojivého výsledku 1 426 mil. Kč, a to především kvůli nerealizovaným ziskům na státních dluhopisech a ziskům z kurzových operací.

Celkové výnosy
Celkové výnosy banky ve výši 22 596 mil. Kč představují pokles o 5,1 % v porovnání s rokem 2001.

Celkové provozní náklady
Celkové provozní náklady zahrnující administrativní a restrukturalizační náklady dosáhly výše 12 760 mil. Kč, a poklesly tak ve srovnání s rokem 2001 o 15,3 %.
Administrativní náklady v hodnotě 10 100 mil. Kč se snížily o 7,8 %, a to především v důsledku efektivní kontroly nákladů banky, poklesu počtů zaměstnanců spojeným s centralizací procesů a nižším příspěvkům do Fondů pojištění vkladů.
Náklady na restrukturalizaci ve výši 1 007 mil. Kč obsahují především náklady na změnu korporátní identity banky, poradenské a konzultantské služby spojené s probíhajícím Transformačním programem a náklady spojené se snižováním počtu zaměstnanců banky.

Provozní výnosy
Provozní výnosy meziročně vzrostly o 12,5 % na konečných 9 836 mil. Kč. Hlavní příčinou tohoto vývoje byla úspěšná kontrola nákladů banky.
Rezervy a opravné položky na ztráty z úvěrů a investic
Čisté rozpouštění opravných položek na ztráty z úvěrů a investic dosáhlo hodnoty 1 435 mil. Kč.
Čisté rozpouštění opravných položek a rezerv na ztráty z úvěrů ve výši 1 513 mil. Kč odráží rozpouštění opravných položek v důsledku zlepšující se kvality úvěrového portfolia banky. Současně zahrnuje částečné rozpuštění všeobecné rezervy na základě novely zákona o rezervách. Probíhající prodej části portfolia nebonitních pohledávek banky neměl zásadní vliv na výsledky banky v roce 2002.
Čistá tvorba opravných položek na CDO/CLN portfolio ve výši 759 mil. Kč odráží zhoršení kvality podkladových aktiv těchto cenných papírů.
Čistá tvorba opravných položek k majetkovým účastem dosáhla hodnoty 339 mil. Kč a byla spojena především s restruktura­lizačním procesem v Komerční pojišťovně.

Daň z příjmů
Celková daň z příjmů ve výši 2 508 mil. Kč poprvé zahrnuje zaúčtování odložené daňové pohledávky v hodnotě 902 mil. Kč.

Vyššího zisku podle CAS bylo dosaženo především v důsledku sjednocení českých účetních standardů v oceňování cenných papírů se standardy mezinárodními. Od ledna 2002 jsou podobně jako v IAS i v CAS cenné papíry v portfoliích k obchodování a k prodeji oceňovány reálnou hodnotou. Jednorázové přecenění těchto cenných papírů vedlo v souladu s českými účetními standardy k mimořádnému výnosu. V současné době neexistují rozdíly v oceňování cenných papírů mezi CAS a IAS.

Řádná valná hromada (ŘVH) za rok končící datem 31. prosince 2002 je plánována na druhou polovinu měsíce června 2003. Rozhodné datum pro účast na ŘVH je sedm dnů před dnem konání ŘVH.

Marie Růžičková
tisková mluvčí KB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).