Hlavní navigace

Předběžné konsolidované výsledky hospodaření v roce 2002 za Burzu cenných papírů, a.s. a Univyc, a.s.

Sdílet

Burza cenných papírů Praha a.s. a Univyc, a.s. předpokládají ke dni 12.2.2003 předběžný celkový hospodářský výsledek z provozní činnosti v roce 2002 před zdaněním a bez vlivu přecenění majetku burzy ve výši 62,9 mil. Kč. Plánovaný HV 5,3 mil. Kč tak byl překročen a to zejména v důsledku vyšších než očekávaných objemů obchodů a tím i příjmů z poplatků, vyššími tržbami za služby spojené s vypořádáním a vyššími tržbami z prodeje informací. Na positivním výsledku se též výrazně podílely úspory na straně nákladů, především v oblasti služeb, cestovného a osobních nákladů.

Při naplňování burzovní komorou přijaté strategie rozvoje burzy v oblasti zhodnocení majetku burzy, zahájila burza v průběhu druhého pololetí roku 2002 v koordinaci se spoluvlastníkem budovy jednání o podmínkách možného prodeje Burzovního paláce.

V souladu s Mezinárodními účetními standarty (IAS 36) i s doporučením auditora k účetní závěrce za rok 2001 vede tento postup k nutnosti přecenit majetek na nižší z hodnot zůstatkové ceny nebo realizovatelné hodnoty.

Pro určení realizovatelné hodnoty burza vycházela ze znaleckého odhadu ke stavu v roce 2002, který stanovil hodnotu Burzovního paláce. Na základě toho vytvořila burza v souladu s Opatřením Ministerstva financí ČR čj.281/89759/2001 čl.III. odst. 9 v hospodaření v roce 2002 opravnou položku jako rozdíl mezi účetní zůstatkovou hodnotou a hodnotou znaleckého posudku. O tuto opravnou položku se ve výši 183 mil. Kč mění hodnota majetku Burzovního paláce vedená v účetnictví burzy a má tak jednorázově přímý vliv na předpokládaný účetní hospodářský výsledek koncernu v roce 2002 ve výši celkové ztráty cca 121 mil. Kč.

Vytvořená opravná položka je čistě účetní operace a neovlivňuje nijak ani finanční situaci burzy, ani úroveň daňového základu burzy za rok 2002.

Ing. Vladimír Ezr
BCPP

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).