Hlavní navigace

Přebytek na tzv. účtu sociálního pojištění roste

V září 2005 byl tzv. účet sociálního pojištění spravovaný ČSSZ, zahrnující příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění, očištěný o výdaje na sociální pojištění související s jiným obdobím, v přebytku cca 4 miliardy Kč. V srpnu tohoto roku byl tento přebytek 3 miliardy Kč.

Sdílet

Od začátku roku 2005 do 30. září 2005 zaplatili plátci pojistného na důchodové pojištění a příslušenství celkem 182,9 miliard Kč, naopak na důchodových dávkách (starobní, invalidní a pozůstalostní důchody) vyplatila ČSSZ do konce září 2005 cca 184,8 miliard Kč. V těchto výdajích je zahrnuta i záloha vyplacená v září 2005 České poště na výplaty říjnových důchodů (4,9 miliardy korun) a další výdaje jiných období. Pokud se tedy tzv. účet důchodového pojištění o zmíněné vlivy jiných období očistí, pak byl ke konci září v přebytku 0,6 miliardy Kč.

Na pojistném na nemocenské pojištění a příslušenství k němu vybrala ČSSZ od začátku roku 2005 k poslednímu zářijovému dni letošního roku 27,5 mld. Kč, tedy o 1,4 mld. Kč více než za stejné období loňského roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění činily od začátku tohoto roku do 30. září cca 24,1 mld. Kč. Přebytek na tzv. účtu nemocenského pojištění byl tak k poslednímu zářijovému dni 3,4 mld. Kč, což je o cca 0,2 mld. Kč horší výsledek než za stejné období v roce 2004. Vliv na tento stav měla během prvních čtyř měsíců roku 2005 chřipková epidemie, která si na jedné straně vyžádala vyšší výdaje na dávky nemocenského pojištění, na straně druhé způsobila, že se na pojistném vybralo méně.

Z výše uvedených údajů ke 30. září 2005 je předčasné vyvozovat závěry pro rok 2005 o přebytku či deficitu obou pojistných systémů spravovaných ČSSZ. V posledním čtvrtletí kalendářního roku v obou těchto systémech zpravidla převažují příjmy nad výdaji (v posledním čtvrtletí zpravidla výrazně rostou příjmy z pojistného). Významným faktorem ovlivňujícím příjmovou stranu systému sociálního pojištění je také vývoj mezd v ČR. Ten může v závěru roku na jedné straně ještě eliminovat výpadky způsobené chřipkovou epidemií, na druhé straně může v důsledku poklesu výběru pojistného zhoršit stav účtu sociálního pojištění.

Výše uvedené informace se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v působnosti ČSSZ. Netýkají se pojištění spravovaného ministerstvy vnitra, obrany a spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).