Hlavní navigace

PPF Banka oznamuje finanční výsledky za 1. pololetí 2011

[Tisková zpráva] Čistý zisk 431,5 ml. Kč za první pololetí roku 2011 potvrdil stabilní ziskovost banky na vysoké úrovni.

Sdílet

PPF banka a.s. (“PPF banka”), vlastněná z 92,96% PPF Group N.V. oznamuje své finanční výsledky za období končící 30. června 2011 v souladu s českými účetními standardy (CAS).

“Banka stabilně pokračuje v tvorbě čistého zisku, který za první pololetí roku 2011 dosáhl 431,5 mil. Kč a je vyšší než předchozí rok. Potěšující je i pokles podílu klasifikovaných úvěrů na úroveň 5,25% , t toho úvěrů v prodlení větší než 90 dnů na úroveň 2,63%”

Petr Milev, předseda představenstva a generální ředitel

SHRNUTÍ

•    Meziroční nárůst zisku po zdanění PPF banky za 1. pololetí roku 2011 o 4% (+21 mil. Kč) na 431,5 mil. Kč oproti hodnotě 411,7 mil. Kč za 1. pololetí roku 2010.

•    Růst vlastního kapitálu banky meziročně o 18% na více než 4,65 mld. Kč, při nárůstu 11% od začátku roku 2011

•    Ziskovost banky měřená rentabilitou vlastního kapitálu (RoE: 22%) i kapitálová přiměřenost (CAR: 12,4%) stále na vysokých úrovních

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

PPF banka pokračovala ve své strategii poskytovat finanční řešení „šitá na míru“ korporátním klientům, finančním institucím a klientům municipálního a veřejného sektoru včetně společností skupiny PPF. V neposlední řadě aktivně rozvíjí i nové projekty jako exportní a strukturované financování nebo segment podniků střední a menší velikosti. Podobně jako rok před tím PPF banka v prvním pololetí roku 2011 profitovala jednak z kvality svého úvěrového portfolia, rostoucích čistých úrokových výnosů a také se zvyšujícího se podílu výnosů z poplatků a provizí. Bilanční suma PPF banky meziročně stagnovala na 53,2 mld. Kč na konci 1. pololetí 2011 především díky sezónnímu charakteru krátkodobých vkladů municipálních klientů.

Objem úvěrů poskytnutých klientům sice meziročně poklesl o 16,96%  na 18,1 mld. Kč z 21,8 mld. Kč, ale růst objemu za 2.čtvtletí je solidních 8,40%. Navzdory poklesu zisku z finančních operací bylo pomocí zvyšujících se čistých výnosů z poplatků a provizí i čistých úrokových výnosů dosaženo velmi solidních výsledků.

PPF banka i v přetrvávající ekonomické krizi aktivní prací s klienty s klasifikovanými úvěry snížila podíl klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech klientům na 5,25% k 30. červnu 2011 ve srovnání s podílem 7,72 % k 30. červnu 2010, kde podíl nestandardních, pochybných a ztrátových úvěrů za 1. pololetí 2011 se mírně snížil z 2,96% na 2,63% objemu všech úvěrů klientům.

Kapitálová přiměřenost PPF banky při stabilitě bilanční sumy se pohybuje kolem úrovně 12% (12,43%) a ukazatel rentability průměrného vlastního kapitálu (ROAE) za první pololetí 2011 je na velmi dobré výši 22%.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

PPF banka vytvořila k 30. červnu 2011 čistý zisk 431,5 mil. Kč, což ve srovnání s 411,7 mil. Kč za 1. pololetí roku 2010 představuje nárůst o 4,8 %. Hlavními důvody tohoto výsledku byly především:

•    čisté výnosy z poplatků a provizí jsou meziročně dvojnásobně vyšší a z 100,4 mil. Kč v 1. pololetí roku 2010 vzrostly na 219,2 mil. Kč za 1. pololetí 2011 a překonaly tak úroveň celého roku 2010

•    čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 26,2% na 564,3 mil. Kč.

•    správní náklady meziročně stouply o 15%, v souvislosti s rozšiřováním businessu banky, které vedlo k meziročnímu zvýšení počtu zaměstnanců v pokračujících projektech o 21%

PPF banka připravuje a uveřejňuje své finanční výsledky dle českých účetních standardů (CAS) a dle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Finanční výsledky dle CAS se mohou lišit oproti finančním výsledkům dle IFRS.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).