Hlavní navigace

Pozor na oznamování změn podílů na hlasovacích právech

Nejčastěji opomíjenou změnou, kterou nová právní úprava (platná od 1.května 2004) přinesla, je povinnost oznámit dosažení, překročení nebo snížení podílu na hlasovacích právech ve výši 3% ve společnosti s kótovanými účastnickými cennými papíry (tato povinnost však platí pouze u společností se základním kapitálem vyšším než 100 mil. Kč).

Sdílet

Komise pro cenné papíry znovu upozorňuje na novelizované znění ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu o oznamovací povinnosti, s ohledem na počet zaznamenaných případů porušení zákona a jejich neustále se zvyšující počet. Vzhledem k významu oznamovací povinnosti pro fungování kapitálového trhu nebude komise v případech jejího porušení váhat s ukládáním sankcí.

Komise dále informuje akcionáře společností se sídlem v České republice, jejichž akcie jsou obchodovány na veřejných trzích v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o dalších významných změnách, které uvedené právní předpisy přináší:

  • snížení počtu oznamovaných prahů z původních 18 (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, jedna třetina, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, dvě třetiny, 70%, 75%, 80%, 90% a 95%) na 10 (3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50% a 75%),
  • oznamování požadovaných skutečností pouze Komisi a společnosti (původně i Středisku cenných papírů),
  • Komise zajišťuje uveřejnění oznamovaných skutečností (původně zajišťovalo Středisko cenných papírů).

Oznamovací povinnost musí být plněna na novém formuláři, který je přístupný na webových stránkách komise v sekci Pro profesionály/For­muláře a v listinné podobě na recepci v sídle Komise pro cenné papíry. Vyhláška upřednostňuje plnění oznamovací povinnosti v elektronické podobě, tedy prostřednictvím elektronické pošty na adresu podatelna@sec.cz. Pokud ovšem nebude oznamovatel schopen připojit k elektronické zprávě svůj elektronický podpis, musí v zákonné lhůtě odeslat komisi a dané společnosti vedle elektronické zprávy také písemně vyplněný formulář.

Monika Paclíková
tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).