Hlavní navigace

Povodňová pomoc: ČSOB v předstihu odvádí miliardu korun

ČSOB dnes odpověděla na výzvu Vlády ČR tlumočenou ministrem financí minulý čtvrtek a do státního rozpočtu v předstihu odvedla daň z příjmu. V mimořádném termínu tak převádí ČSOB 1.000.000.000,– Kč (jednu miliardu Kč).
Tato částka – přinejmenším částečně – má ulehčit tlaku na státní rozpočet a usnadnit nasměrování finanční toků státu na obnovu povodněmi postižených oblastí. „ČSOB sama povodněmi utrpěla materiální škody ve své pobočkové síti v řádu desítek milionů korun. Tak rozsáhlá přírodní katastrofa, jakou jsme prožili, však od každého vyžaduje, aby přehodnotil své priority a podle svých možností přispěl k rychlé obnově země,“ říká Pavel Kavánek, předseda představenstva ČSOB.
Humanitární dary a charitativní iniciativy jsou nezastupitelné teď, v prvních několika týdnech po katastrofě. Příští měsíce však vyžadují mobilizaci investičních zdrojů k obnově trvalého bydlení a infrastruktury – mostů, silnic, čističek odpadních vod – aby do zimy bylo kde bydlet a jak se do zasažených oblastí dopravovat.
Skupina ČSOB zakládá svůj program pomoci k překonání záplavových škod na třech pilířích: humanitární podpoře občanským iniciativám, produktech s preferenčními podmínkami pro obyvatele, firmy a města a na podpoře infrastrukturním investicím státu. „Vedle již poskytnutého daru na vládní povodňový účet posíláme miliardu Kč v předstihu Finančnímu úřadu jako mimořádnou platbu, představující odhadovanou daňovou povinnost banky“, uvedl Pavel Kavánek.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB