Hlavní navigace

Portfolio úvěrů GE Money Bank pro zemědělce vzrostlo v roce 2006 o 38 %

Za meziročním nárůstem portfolia zemědělských úvěrů o 38 % stojí především zvýšený zájem o investiční typy úvěrů. Nejčastěji zemědělci využívají úvěry pro financování zemědělské techniky, kde došlo k meziročnímu navýšení portfolia o 102 % a úvěr Financování nákupu zemědělské půdy s růstem portfolia o 66 % k 31. 12. 2006. Výborného výsledku dosáhla GE Money Bank intenzivní spoluprací s prodejci a dovozci zemědělské techniky a aktivní komunikací v rámci oborových výstav a veletrhů, kterých se zástupci banky pravidelně účastní.

Sdílet

„Během roku 2006 jsme pokračovali v rozšiřování nabídky produktů pro zemědělce a uvedli některé zajímavé novinky. Úvěry na financování zemědělské techniky, s nimiž lze financovat až 100 % ceny nakupované techniky a financování včetně daně z přidané hodnoty, se setkaly s velkým zájmem,“ řekla manažerka zemědělských úvěrů GE Money Bank Iva Prokopová. „Za dosaženými výsledky stojí především produktová nabídka šitá na potřeby českých zemědělců a vysoká odbornost našich bankéřů. Svými znalostmi dokáží pochopit individuální potřeby zemědělců a pomoci s návrhem ideálního řešení,“ dodala Iva Prokopová.

V portfoliu úvěrů pro zemědělce od GE Money Bank výrazně převládají investiční typy úvěrů, když tvoří asi 70 % celkového objemu. Zvýšený zájem zaznamenala GE Money Bank také u produktu Provozní financování pro zemědělské subjekty (meziroční nárůst portfolia o 15 %) a neúčelových úvěrů úvěrů Expres Business, Flexi Business nebo Universal Business. K 31. prosinci 2006 tvořil jejich podíl z úvěrů poskytnutých zemědělcům 3 %, což představuje přibližně 220 milionů Kč.

Nákup zemědělské techniky a nestátní zemědělské půdy je státem podporován prostřednictvím PGRLF (Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu), v rámci kterého mohou zemědělci získat dotace úroků. „V první polovině letošního roku začíná fungovat PRGLF dle nových podmínek odpovídajících podmínkám Evropské unie. Jakmile budou známy případné změny v pokynech pro čerpání podpory, zapracujeme je okamžitě do našich produktů,“ dodala Iva Prokopová.

Zemědělci také stále intenzivněji čerpají pomoc ze Strukturálních fondů Evropské unie. Letošním rokem začíná nové dotační období (2007–2013) pro čerpání pomoci z programu EAFRD v rámci Strukturálních fondů. GE Money Bank nabízí takové investiční úvěry, které jsou schopné finančně pokrýt celý investiční záměr nebo jeho část, pokud má již zemědělec dotaci přislíbenu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).