Hlavní navigace

PORR uvádí poprvé do oběhu současně dluhopisy v EUR a CZK

[Tisková zpráva] o Objem výroby na rekordní úrovni: nárůst o + 21,8 % na 2.258,0 mil. € o Další zlepšení hospodářského výsledku: zvýšení o + 22,9 % na 25,2 mil. € o Zvýšení profitability: nárůst ROCE o + 2,7 procentních bodů na 9,9 % o Zlepšení podílu vlastního jmění z 15,3 % na 16,4 %

Sdílet

Prostředí v oboru

Evropská konjunktura ve stavebnictví byla v roce 2005 charakte­rizována procesem sbližování středoevropských a východoevropských ekonomik a přetrvávající nižší investiční aktivitou ve většině západní Evropy. V Rakousku stála oproti stagnaci v oborech pozemního stavitelství zřetelná dynamika růstu (+ 6,6 %) inženýrských staveb, která byla vyvolána převážně projekty v oblasti infrastruktury. Německo zaznamenalo v roce 2005 další snižování investic ve stavebnictví ve výši zhruba 1 %. Naproti tomu míra růstu ve střední a východní Evropě byla opětovně silná a podporovaná především pozitivním vývojem v oborech inženýrských staveb: Maďarsko + 16,9 %, Polsko + 9,4 %, Slovensko + 7,8 % a Česko + 4,8 %.

Koncern PORR dokázal tyto regionální cykly díky své široké geografické přítomnosti a pružné podnikové struktuře nejen vyrovnat, ale také optimálně pro sebe využít.

Objem výroby

S celkovým objemem výroby 2.258,0 mil. € dokázal koncern PORR v obchodním roce 2005 zlepšit hodnotu předešlého roku zhruba o 21,8 % neboli 403,9 mil. €. Jen čtvrtina (109,3 mil. €) tohoto růstu připadá na akvizici podniku WIBEBA. Velká část zvyšování objemu však spočívala ve vlastních výsledcích: v Rakousku byl zaznamenán vzestup o 17,6 % na 1.553,5 mil. €; zahraniční aktivity byly rozšířeny o 32,3 % na 704,5 mil. € a tak zahraniční podíl na celkovém objemu výroby stoupl z 28,7 % předešlého roku na 31,2 %.

Vývoj výsledku

Vzestup materiálových a personálních nákladů probíhal v souladu s rozšiřováním výroby. Díky podpoře zlepšeného provozního výsledku bylo možné zvýšit výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) o 12,3 % na 49,3 mil. €. Finanční výsledek dosahuje s 1,7 % tržeb úrovně předešlého roku, přičemž meziročně přijatá opatření ke zlepšení struktury financování by měla v roce 2006 přinést trvalé zlepšení. Podařilo se zvýšit výsledek před zdaněním (EBT) o 33,3 % na 32,4 mil. €; hospodářský výsledek koncernu po zahrnutí podílů na výsledcích cizích společníků o 22,9 % na 25,2 mil. €. Výsledek na akcii se tím zvýšil z 10,19 € předešlého roku na 12,44 €. Představenstvo navrhne valné hromadě konané dne 29. června 2006 v porovnání s předešlým rokem nezměněnou dividendu ve výši 1,74 € na akcii.

Aktivity v České republice

V průběhu velkoprojektu Business Technology Park Chodov bylo zadáno společnosti Porr (Česko) a.s. několik zakázek pro další etapy výstavby. Porr (Česko) a.s., dceřinná společnost společnosti Porr Projekt und Hochbau AG, odpovídá v Česku za aktivity v oblasti pozemních staveb, zvláště za výkony generálního dodavatele, projektového plánování a vytváření projektů. Porr (Česko) a.s. rovněž staví v centru Prahy administrativní budovu Smíchov Gate.

S dceřinným podnikem PSVS a.s. (Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.), který je od konce roku 2005 držen ve 100%ním vlastnictví PORR, provozuje TEERAG-ASDAG AG v oblasti Prahy podnik pro stavbu silnic a inženýrské stavby s vedoucím postavením. PSVS a.s. má rovněž pobočky v Čechách a na Moravě.

Současná emise dluhopisů v CZK a EUR

Koncern PORR uvede na konci června 2006 pro financování záměrů na další expanzi a k dalšímu zlepšení likvidity do oběhu dluhopisy jak denominované v CZK, tak také v EUR a to s pětiletou dobou splatnosti. Obě emise dluhopisů budou veřejně nabízeny v Rakousku. Dluhopisy v CZK mohou nabývat i institucionální investoři mimo Rakousko, zejména v České republice. Výnos z dluhopisů v CZK bude použit především pro financování aktivit koncernu PORR v Česku. Tím budou poprvé rakouským podnikem, kótovaným na burze, současně uvedeny do oběhu dluhopisy v EUR a CZK. Obě emise dluhopisů, jak denominované v EUR, tak v CZK budou nabízeny Vedoucími spolumanažery – Bank Austria Creditanstalt AG a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. V České republice bude Erste Bank zastupovat její dceřiná společnost Česká spořitelna, a.s.

 • CZK Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou 2006 – 2011
 • Emitent Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr AG
 • Objem CZK 200,000,000
 • Denominace CZK 2,000,000
 • Úroková sazba 6-měsíční Pribor + 180 – 200 bázických bodů*
 • Emisní kurz bude uveřejněn 20. června 2006
 • Splatnost/splacení 5 let, jednorázové
 • Nabídková lhůta 13 – 20. června 2006
 • Datum vydání 29. června 2006
 • Splacení 29. června 2011 ve 100% jmenovité hodnoty
 • Platební agent Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
 • Kotace Vienna Stock Exchange
 • Second Regulated Market (Regulovaný trh s úředně nekotovanými cennými papíry)
 • ISIN AT0000A019E4
 • * Konečná marže bude stanovena v nebo kolem 20. června 2006
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).