Hlavní navigace

Porovnání IFRS a US GAAP v nové příručce Ernst & Young

Zpracování jednotných účetních standardů, které by měly celosvětovou platnost a uznávaly by je všechny mezinárodní kapitálové trhy, bude podle poradenské společnosti Ernst & Young ještě obtížným a složitým úkolem. Nová příručka, která porovnává IFRS a US GAAP, ukazuje, že mezi oběma soubory standardů stále přetrvává řada rozdílů.

Sdílet

Ernst & Young vydala třetí vydání příručky nazvané IFRS/US GAAP Comparison, jež porovnává mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a americké účetní standardy (US GAAP). Již sám rozsah této publikace je nejlepším dokladem toho, že i když jsou oba soubory standardů v zásadě podobné, existuje mezi nimi celá řada dílčích rozdílů.

Podle Ernst & Young ale nejsme daleko od prvního významného milníku na cestě k rovnocennosti nebo sblížení obou standardů. Americká Komise pro burzu a cenné papíry (SEC) požaduje po zahraničních společnostech, které jsou u ní registrovány, aby v předkládaných zprávách své účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS srovnávaly s US GAAP. Tento postup však již dnes zpochybňuje celá řada orgánů a institucí, včetně Evropské komise, a dokonce i sama SEC si uvědomuje jeho problematičnost. V dubnu letošního roku prohlásil předseda SEC William Donaldson, že SEC hodlá od tohoto požadavku upustit a že by se tak mělo stát v nejkratším možném termínu, „nejpozději do roku 2009“.

Allister Wilson, vedoucí britské expertní skupiny Ernst & Young pro mezinárodní účetní výkaznictví a jeden z autorů publikace, říká: Rovnocennost účetních standardů je jedna věc, jejich sbližování druhá. Sbližování je dlouhodobým procesem, jehož výsledkem by měly být jednotné účetní standardy s celosvětovou platností. Rovnocennost standardů je okamžitý naléhavý požadavek, jehož předpokladem je, aby oba soubory byly jednotné v hlavních otázkách, nikoli aby byly zcela identické, a aby si regulační orgány vzájemně uznávaly účetní závěrky sestavené podle ´těch druhých´ standardů a nebylo závěrky nutné sesouhlasovat.

Rada pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, IASB) vydala v uplynulých dvou letech řadu novelizovaných standardů, a některé společnosti proto zpochybňují přínos, který sesouhlasování s US GAAP pro investory má, upozorňuje David Lindsell, ředitel sekce Ernst & Young pro poradenské služby v oblasti IFRS. Americká Rada pro účetní standardy (Financial Accounting Standards Board, FASB) nyní připravila návrh nové hierarchie standardů, která zahrnuje i IFRS. Doufáme, že to bude pro SEC dalším povzbuzením, aby už sesouhlasení IFRS závěrek nepožadovala.

IASB jednoznačně podporuje sblížení obou souborů standardů. V úvodu k publikaci IFRS/US GAAP Comparison její předseda, Sir David Tweedie, píše: Tato kniha ukazuje, jak velký úkol před námi ještě stojí, a je tak cenným zdrojem informací pro společnosti i regulační orgány. Hozenou rukavici rádi přijímáme. Uděláme všechno proto, aby podobné srovnávací studie už do budoucna nebyly nutné.

Ivo Mestanek
Account Manager
Ogilvy Public Relations Worldwide

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).