Hlavní navigace

Porovnání IFRS a US GAAP v nové příručce Ernst & Young

Zpracování jednotných účetních standardů, které by měly celosvětovou platnost a uznávaly by je všechny mezinárodní kapitálové trhy, bude podle poradenské společnosti Ernst & Young ještě obtížným a složitým úkolem. Nová příručka, která porovnává IFRS a US GAAP, ukazuje, že mezi oběma soubory standardů stále přetrvává řada rozdílů.

Doba čtení: 2 minuty

Ernst & Young vydala třetí vydání příručky nazvané IFRS/US GAAP Comparison, jež porovnává mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a americké účetní standardy (US GAAP). Již sám rozsah této publikace je nejlepším dokladem toho, že i když jsou oba soubory standardů v zásadě podobné, existuje mezi nimi celá řada dílčích rozdílů.

Podle Ernst & Young ale nejsme daleko od prvního významného milníku na cestě k rovnocennosti nebo sblížení obou standardů. Americká Komise pro burzu a cenné papíry (SEC) požaduje po zahraničních společnostech, které jsou u ní registrovány, aby v předkládaných zprávách své účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS srovnávaly s US GAAP. Tento postup však již dnes zpochybňuje celá řada orgánů a institucí, včetně Evropské komise, a dokonce i sama SEC si uvědomuje jeho problematičnost. V dubnu letošního roku prohlásil předseda SEC William Donaldson, že SEC hodlá od tohoto požadavku upustit a že by se tak mělo stát v nejkratším možném termínu, „nejpozději do roku 2009“.

Allister Wilson, vedoucí britské expertní skupiny Ernst & Young pro mezinárodní účetní výkaznictví a jeden z autorů publikace, říká: Rovnocennost účetních standardů je jedna věc, jejich sbližování druhá. Sbližování je dlouhodobým procesem, jehož výsledkem by měly být jednotné účetní standardy s celosvětovou platností. Rovnocennost standardů je okamžitý naléhavý požadavek, jehož předpokladem je, aby oba soubory byly jednotné v hlavních otázkách, nikoli aby byly zcela identické, a aby si regulační orgány vzájemně uznávaly účetní závěrky sestavené podle ´těch druhých´ standardů a nebylo závěrky nutné sesouhlasovat.

Rada pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, IASB) vydala v uplynulých dvou letech řadu novelizovaných standardů, a některé společnosti proto zpochybňují přínos, který sesouhlasování s US GAAP pro investory má, upozorňuje David Lindsell, ředitel sekce Ernst & Young pro poradenské služby v oblasti IFRS. Americká Rada pro účetní standardy (Financial Accounting Standards Board, FASB) nyní připravila návrh nové hierarchie standardů, která zahrnuje i IFRS. Doufáme, že to bude pro SEC dalším povzbuzením, aby už sesouhlasení IFRS závěrek nepožadovala.

IASB jednoznačně podporuje sblížení obou souborů standardů. V úvodu k publikaci IFRS/US GAAP Comparison její předseda, Sir David Tweedie, píše: Tato kniha ukazuje, jak velký úkol před námi ještě stojí, a je tak cenným zdrojem informací pro společnosti i regulační orgány. Hozenou rukavici rádi přijímáme. Uděláme všechno proto, aby podobné srovnávací studie už do budoucna nebyly nutné.

Ivo Mestanek
Account Manager
Ogilvy Public Relations Worldwide