Hlavní navigace

Poradna při finanční tísni varuje před „oddlužovacími“ firmami

[Tisková zpráva] Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni (Poradna) varuje dlužníky před nabídkami „oddlužovacích“ firem, které klientům za poplatek nabízejí dojednávání nových splátkových kalendářů a nabídky na tzv. oddlužení.

Autorem tiskové zprávy je Poradna při finanční tísni o.p.s.

Na pobočky Poradny při finanční tísni (Praha, Ostrava a od začátku května nově i Ústí nad Labem) se stále častěji obracejí spotřebitelé, kteří podepsali smlouvu s různými firmami a podnikateli nabízejícími tzv. oddlužení nebo dojednání nových splátkových kalendářů se stávajícími věřiteli (bankami a nebankovními firmami poskytujícími spotřebitelské financování). Součástí těchto nabídek jsou úvodní a průběžné poplatky, které se spotřebitelé zavazují platit. Spotřebitelé přicházejí do Poradny většinou ve chvíli, kdy zjistí, že pro ně podepsání smlouvy bylo nevýhodné a k vyřešení jejich platební neschopnosti nepomohlo.

„Klienti, kteří přistoupí na podmínky tzv. oddlužovacích firem, ztrácejí přehled o plnění svých smluvních závazků. Zbytečně se tak mohou dostat do prodlení se splátkou, což vede k následným sankcím a úrokům z prodlení, a tím k ještě většímu finančnímu zatížení spotřebitele. Tato forma podnikání často vede ke zneužívání tíživé situace klientů a klienty uvádí do ještě větších dluhů,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny.

Zvláštní službou Poradny je přímá pomoc s vyplňováním návrhu na povolení oddlužení k soudu. Cílem je to, aby klient byl schopen část svých závazků dlouhodobě splácet, aniž by se dramaticky snížila životní úroveň klienta. Naproti tomu firmy a podnikatelé nabízející tzv. oddlužení naopak cílí buď přímo na zpeněžení zástavy domu či bytu formou dalších úvěrů, nebo zvyšují dluhové zatížení klientů všemožnými poplatky.