Hlavní navigace

Přední poradenská firma zabývající se podnikatelskými riziky pomáhá firmám lépe pochopit obchodní rizika ve střední a východní Evropě

Praha, Česká republika, 5. září 2006 - Jedním z velkých problémů, jimž čelí firmy podnikající v rámci rozšířené Evropské unie, je přehled o odlišnostech legislativ jednotlivých zemí. Podle nedávného průzkumu vypracovaného společností Marsh, přední světovou firmou podnikající v oblasti podnikatelských rizik a pojistných služeb, pokládá 70 procent firem působících v České republice evropskou legislativu za klíčový prvek pro své přežití v rozšířené Evropské unii. Přitom na druhé straně plných 81 procent těchto firem má dojem, že jejich znalosti evropské legislativy jsou nízké nebo průměrné.

Sdílet

Dominik Štros, manažer společnosti Marsh pro Českou republiku, k tomuto problému říká: „Ačkoli stávající legislativa EU byla v plném rozsahu přejata i novými členskými zeměmi, datum dokončení implementace se v regionu liší až o tři roky. K tomu je třeba přičíst skutečnost, že značná část této legislativy zavádí praktiky a postupy, které jsou v mnoha kulturách zcela nové. Navíc legislativa EU je v různých zemích přijímána různou rychlostí a jednotlivé národní legislativy se od sebe v ledasčem liší. Sečteno a podtrženo, toto vše vytváří živnou půdu pro právní zmatek.“

Společnost Marsh vydala několik informačních bulletinů, jejichž cílem je pomoci firmám ve střední a východní Evropě snáze pojmenovat obchodní rizika vyvstávající z rozšíření EU, a na základě těchto informací vytvořit efektivní strategie správy rizik, které umožní nejrůznější obchodní rizika eliminovat.

Tyto publikace poskytují velice cenné informace v širokém spektru obchodních rizik, a to včetně takových otázek, jako je ochrana zaměstnanců, správa a řízení společností nebo ekologické normy a směrnice. Bulletiny byly vypracovány jako obecné příručky pro práci s riziky při podnikání a na jejich tvorbě se podílela organizace Economist Inteligence Unit, která hned od rozšíření EU analyzovala ekonomické a obchodní trendy ve středoevropském regionu.

Příručky pokrývají řadu velice významných obchodních otázek a problémů, s nimiž se setkávají společnosti podnikající v nových členských státech EU nebo zemích, které se na vstup teprve chystají. Užitečné informace zde najdou ředitelé, krizoví manažeři nebo vysoce postavení úředníci firem podnikajících v rozšířené EU. Konkrétně mezi diskutovanými problémy najdete:

  • Směrnice pro správu a řízení společnosti
  • Změny v oblasti vykazování hospodářských výsledků společností
  • Analýza ekologických a provozních rizik
  • Odpovědnost zaměstnanců a zákazníků
  • Ochrana aktiv
  • Ochrana klíčových výkonných pracovníků
  • Rozdíly v národních legislativách

Vedle obecných rad o podmínkách panujících na trzích v nových členských zemích a zemích chystajících se na přistoupení k EU, obsahují příručky i množství konkrétních informací specifických pro tu či onu zemi. Tak například Česká republika jako jediná z nových členských zemí implementovala ochranný systém RAPEX (Rapid Alert System), který chrání trh před zdravotně závadnými či nebezpečnými produkty. V rámci tohoto systému jsou z trhu okamžitě staženy všechny produkty, které by mohly ohrozit zdraví spotřebitele. Při ochraně spotřebitelů hrají též významnou úlohu nevládní organizace. Sdružení spotřebitelů v České republice již předala soudům dva případy: jeden se týkal bankovní firmy, druhý telekomunikační společnosti. Více než rok po vstupu České republiky do Evropské unie se úřady dohlížející na ochranu životního prostředí potýkají s vážným nedostatkem zaměstnanců. Výzkum provedený Evropskou komisí ukazuje, že zákony týkající se ochrany životního prostředí předepisují významné zvýšení pokut. Co se týče ochrany zaměstnance, nedávná studie ukazuje, že průměrná délka pracovního týdne se pohybuje mezi 40 až 48 hodinami, zatímco ve „staré“ patnáctce EU činí pouhých 38 hodin.

Dominik Štros dodává: „Příručky vypracované společností Marsh pomohou firmám pochopit měnící se obchodní klima v regionu a zejména jim umožní identifikovat možná rizika, s nimiž se ve svém podnikání mohou setkat. Společnostem přinesou obecné informace o stávajících a chystaných zákonech a vyhláškách, a tak zvýší jejich schopnosti – samozřejmě za spolupráce právních poradců těchto společností – vyvinout efektivní řešení k ochraně zaměstnanců, manažerů i akcionářů.“

Příručky jsou dostupné v českém a anglickém jazyce a lze je objednávat na emailové adrese cee.cis@marsh.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).