Pomoc po povodních

Stavební spořitelna Wüstenrot pomůže klientům financovat odstranění škod způsobených povodněmi na jejich domech.

Svou pomoc zaměří především na své klienty, pro které připravuje zjednodušený postup zpracování žádostí o úvěr. Ty budou vyřizovány přednostně ve zkrácených lhůtách. Jednodušší vyřízení úvěru umožní také snížené požadavky na zajištění úvěru. Stavební spořitelna Wüstenrot poskytne svým klientům k jejich úsporám úvěr až 200 000 korun bez zajištění.