Hlavní navigace

Polovina lidí se při výběru finančních produktů inspiruje výsledky soutěže Zlatá koruna

Praha, 8. července 2008 – Výsledky soutěže Zlatá koruna o nejlepší finanční produkty roku jsou podle výzkumu, který provedla společnost Ipsos Tambor, jedním z důvodů, proč si polovina lidí z nabídky na trhu zvolí určitý produkt. Výzkum proběhl krátce před tím, než byly vyhlášeny letošní výsledky Zlaté koruny.

Výzkum ukázal, že Zlatá koruna a obdobné soutěže mají významný vliv na chování a rozhodování klientů při výběru finančních produktů. Výzkum zahrnoval reprezentativní vzorek 1000 respondentů starších 18 let.

„Toto zjištění, které provedla renomovaná agentura pro výzkum trhu, nás potěšilo a příjemně překvapilo, protože dosud tyto dopady nikdo nezkoumal a neměřil. Potvrzuje se, že výsledky odborného hodnocení prostřednictvím Zlaté koruny jsou pro mnoho lidí cennou informací, kterou nikde jinde nezískají a která jim umožňuje lépe se orientovat v často nepřehledné a neustále se rozšiřující nabídce na finančním trhu,“ říká Pavel Doležal, ředitel soutěže Zlatá koruna.

Pro 77% dotázaných je soutěž Zlatá koruna velkým přínosem pro populaci České republiky právě proto, že přispívá k vyšší informovanosti o finančních produktech a podle 50% dotázaných inspiruje k většímu zájmu Čechů o dění na finančním trhu. Tento zájem se nejvíce projevuje ve věkové skupině 45 – 54 let, kde kladné odpovědi dosáhly 59%, u lidí ve věku 25 – 34 let to bylo 56% a převažuje i u žen s 54% kladných odpovědí.

To, že výsledky Zlaté koruny mají přímo vliv na rozhodování při pořizování finančního produktu, uvedlo 43% dotázaných. Vysoké mínění mají lidé o důvěryhodnosti Zlaté koruny. Názor, že vítězné produkty pro ně představují větší záruku důvěryhodnosti a serióznosti v porovnání s ostatními finančními produkty, vyjádřilo 70% dotázaných.

„Skutečnost, že se lidé stále ještě dostatečně neorientují v produktech na finančním trhu nám potvrzují zjištění i z jiných výzkumů. Není proto překvapení, že výsledky soutěže Zlatá koruna jsou pro spotřebitele důvěryhodným vodítkem při výběru produktů,“ dodává Michal Straka, Account Director společnosti Ipsos Tambor.