Hlavní navigace

Pojišťovny ve všech zemích střední a východní Evropy čelí stále většímu počtu pokusů o podvod; pachatelům pojistných podvodů hrozí až patnáctileté vězení

[Tisková zpráva] Celosvětové statistiky ukazují, že 14 % všech hlášených pojistných škod může být klasifikováno jako pojistné podvody; údajně až 35 % pojištěnců v oblasti pojištění motorových vozidel se pokusí svou pojišťovnu podvést – například v Bulharsku je ale tento podíl dokonce ještě vyšší.

Sdílet

Společnosti sdružené do Generali PPF Holdingu (GPH) úspěšně bojují proti fiktivním dopravním nehodám, úmyslným haváriím a vymyšleným zraněním. Díky mezinárodní spolupráci a sdílení nejlepších zkušeností je dnes odhalování pojistných podvodů mnohem efektivnější než v minulosti. Klienti si často neuvědomují, že pojistný podvod je klasifikován jako trestný čin a v případě jeho odhalení může pachateli hrozit v mnoha zemích až patnáctiletý trest odnětí svobody.

V roce 2009 se potvrdila prognóza týkající se očekávaného nárůstu pokusů o pojistný podvod v souvislosti s finanční krizí. Společnosti Generali PPF Holdingu se již poučily jak čelit tomuto jevu, ke kterému každoročně dochází ve všech státech střední a východní Evropy: Česká pojišťovna v České republice například odhalí každý rok pojistné podvody v hodnotě více než 9 miliónů euro, a v roce 2008 zaznamenala nárůst až na 10,2 miliónů euro, se 703 případy odhalených pojišťovacích podvodů a se 706 případy v roce 2009 v celkové částce 8,8 miliónů euro. Generali Slovensko prošetří každý měsíc na Slovensku v průměru téměř 300 podezřelých pojistných případů. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2008 zaznamenala v první půlce roku 2009 tato společnost 13% nárůst pojistných podvodů, a dokázala tak ušetřit částku 700.000 euro. Vyšetřovací tým v Maďarsku v roce 2008 odhalil 200 pojistných podvodů a odmítl neoprávněné nároky v částce 550 miliónů maďarských forintů (2 milióny euro). Zmiňme se ještě o Rumunsku, kde odmítnuté pojistné nároky z pojistných podvodů v roce 2009 dosáhly částky 300.000 euro.

Oblastí nejvíce postiženou pokusy o pojistné podvody i podle světových statistik je pojištění motorových vozidel, kde údajně podvádí celých 35 % pojistníků. V Polsku například bylo 62 % ze všech zjištěných podvodů v neživotním pojištění v roce 2007 spojeno s povinným ručením a havarijním pojištěním motorových vozidel, se 70% nárůstem v roce 2008. Co se týče pojištění motorových vozidel, dochází k pojistným podvodům u všech značek vozidel, ale v případě dražších značek je částka vyplácená za tyto pojistné události vyšší, a proto je také snáze odhalitelná. Značky jako Mercedes, VW, BMW nebo Audi se proto objevují ve spisech o pojistných podvodech častěji než ostatní značky, což ovšem neznamená, že levnějším značkám se pojistné podvody vyhýbají. Například v Bulharsku byl zaznamenán rostoucí počet pojistných podvodů spojených s vozidly s velmi nízkou cenou – mezi 2.000 a 3.000 euro; většinou se jedná o fingované krádeže těchto vozidel, která byla v některých případech vyvezena do zahraničí nebo byla znovu uvedena do provozu pod jinou registrační značkou.

Nejběžnější případy pojistných podvodů v oblasti pojištění motorových vozidel zahrnují předstírané dopravní nehody, pokusy o uzavření pojistky až po nehodě nebo předložení falešných faktur za opravu vozidla či požadavky na větší odškodnění, než na jaké má klient nárok.

Mimo oblast pojištění motorových vozidel je značný počet případů pojistných podvodů spojen s požáry, protože pachatelé se domnívají, že oheň zničí veškeré stopy a že dostanou vyplacenu velkou částku jako odškodnění za vzniklou škodu. Případy z oblasti životního pojištění zahrnují nahlášení smyšleného zranění, padělání lékařských zpráv, uzavírání životních pojistek u smrtelně nemocných osob a úmyslné zamlčování faktů.

Společnosti GPH si ve většině zemí střední a východní Evropy vytvořily své vlastní útvary na prevenci pojistných podvodů, které se zabývají všemi podezřelými pojistnými událostmi. Některé společnosti zřídily taková oddělení již dávno, jako například Generali Providencia v roce 1992 a Česká pojišťovna v druhé polovině devadesátých let, zatímco některé jiné společnosti začlenily takové jednotky do své organizační struktury teprve nedávno, jako například Úsek vyšetřování nehod v pojišťovně Generali Garant v Kyjevě v srpnu 2009. Zaměstnanci pracující v takových útvarech mají obvykle právnickou či policejní praxi. Mají své vlastní zdroje a metody na získávání informací a jejich práce při získávání důkazů je většinou důvěrná. Všechny podezřelé pojistné události zkoumají specialisté, kteří velmi často spolupracují s policií při vyšetřování trestných činů, ve kterých jsou podezřelé osoby pojistníky. Spolupráce s ostatními pojišťovnami je také obvyklá, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.

V mnoha případech pojistných podvodů si klienti neuvědomují, že jejich pokus o pojistný podvod je klasifikován ve skutečnosti jako trestný čin. Níže uvedená tabulka obsahuje počet let odnětí svobody hrozící pachatelům pojistných podvodů podle legislativy některých zemí střední a východní Evropy:

Generali_pojistne_podvody

Pojistné podvody jsou ze strany pojištěných osob často vnímány jako trestné činy bez obětí; jediný, kdo podle nich v takovém případě utrpí škodu, jsou postižené pojišťovací společnosti. To samozřejmě není pravda, protože pojistné podvody se dotýkají všech. Pojistné společnosti na celém světě věnují odhalování pojistných podvodů velkou pozornost. Důvod je zřejmý. Pokud by nebojovaly s pojistnými podvody, musela by být částka pojistného mnohem vyšší. Pojistní matematici by museli zahrnovat do svých výpočtů také částky vyplácené za pojistné události, ke kterým buďto nikdy nedošlo, nebo které se staly jiným způsobem.

Příklady pojistných podvodů v zemích střední a východní Evropy

1.    Řidička osobního vozidla značky Renault narazila na odlehlém místě v České republice do stromu. Ačkoliv se jednalo o silný náraz, řidička se dostala z auta bez zranění. Zavolala si z mobilního telefonu a za půl hodiny bylo její poničené auto naloženo na odtahové vozidlo a spěšně odvezeno pryč. Následujícího dne opět dovezlo toto odtahové vozidlo rozbitého Renaulta i řidičku zpátky na místo, kde k nehodě došlo, a vyložilo vozidlo u stejného stromu. Řidička si opět zavolala z mobilního telefonu stejně jako předcházejícího dne. Za chvíli dorazila policie a jiné odtahové vozidlo. Jaký mělo toto počínání smysl? Když řidička narazila do stromu, byla pod vlivem alkoholu a byla si vědoma, že by neměla nárok na pojistné plnění ze svého havarijního pojištění. Následujícího dne neměla v krvi žádný alkohol, a tak nezavolala zase svého přítele s odtahovým vozidlem, ale policii. Neuvědomila si vak, že jistý svědek pozoroval po oba dny její chování, které mu připadalo podivné…

2.    V Pazardžiku (středně velké město v Bulharsku) bylo prodáno drahé vozidlo osobě, která si očividně nemohla dovolit zaplatit tak vysokou částku za toto vozidlo. Tato osoba trpěla smrtelnou nemocí. Na základě plné moci této osoby bylo ještě před její smrtí vozidlo převedeno na další osobu, která oznámila krádež tohoto vozidla krátce po smrti původního vlastníka. Když odborníci z Generali pojišťovny začali na případu pracovat, vyšlo najednou najevo, že toto vozidlo bylo dovezeno z Německa, ale nebyly nalezeny žádné doklady ani registrace od německého výrobce ani předcházející majitel. Stávající majitel měl policejní záznam, a tak se odborníci začali tímto případem blíže zabývat a pochopili všechny výše uvedené okolnosti. Po důkladném prošetření tak měla pojišťovna plné právo odmítnout výplatu odškodného za tuto pojistnou událost.

3.    Po uzavření životní pojistky na vysokou částku nahlásila v roce 2006 jedna žena v Maďarsku pojistnou událost – její manžel údajně zahynul v Řecku při surfování v moři. Osoba uplatňující nárok uzavřela životní pojistky s výplatou pojistných plnění v případě úmrtí v celkové částce zhruba 100 miliónů maďarských forintů (376.000 euro) u několika pojišťoven. Všechny pojišťovny odmítly výplatu pojistného plnění a najaly si soukromé detektivy, kteří zjistili, že pojištěná osoba, která byla údajně po smrti, ve skutečnosti žila na jedné farmě v České republice nebo na Slovensku. Vzhledem k těmto informacím byli tento muž i spolupachatelka zatčeni a trestně stíháni v Maďarsku. Generali by byla musela vyplatit asi 20 miliónů maďarských forintů (75.000  euro).

4.    Další je příklad pojistných podvodů organizovaných ve spolupráci s dopravní policií, které byly odhaleny v Srbsku. Vlastník vozidla v ceně zhruba 500 euro registrovaného v Srbsku způsobil dopravní nehodu na odlehlé horské silnici, při které došlo ke „střetu“ s velmi drahým Mercedesem registrovaným v cizině. Policie přijela na místo nehody a vypracovala oficiální zprávu s nejasným popisem doprovázenou několika rozmazanými fotografiemi poškozeného vozidla a vlastní dopravní nehody. Ihned po dopravní nehodě bylo poškozené vozidlo vyvezeno ze Srbska do zahraničí za účelem „opravy“. Posléze dostala Delta Generali Osiguranje účet za tuto opravu, který přesahoval 20.000 euro.

5.    Veřejný zaměstnanec v Rumunsku vlastnící vozidlo značky BMW nahlásil v roce 2009 společnosti Generali škodu ve výši 8.000 euro. Uváděl, že do něj zezadu narazil Citroen, a tím bylo jeho vozidlo naraženo na plot, čímž byla způsobena škoda jak na zadní, tak i na přední části jeho BMW. Všechny opravy byly prováděné v servisu, se kterým Generali nikdy předtím nespolupracovala. Po důkladném prošetření provedeném Generali bylo zjištěno, že tento servis patří majiteli předmětného BMW, a že osoba, která do něj narazila, majitel Citroenu, byl jeho zaměstnanec. Vyšetřování navíc odhalilo, že poškození přední části vozidla bylo již rok staré a že za jeho opravu již zaplatila plnění jiná pojišťovna. Rovněž bylo zjištěno, že Citroen, který způsobil nehodu, byl zakoupen několik dní před ní, že byl také pojištěn u Generali a že jeho majitel si rovněž činil nárok na náhradu škody.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).