Hlavní navigace

Pojišťovny odhalily pojistné podvody za 716 milionů

Pojistný podvod v posledních letech narůstá do mezinárodních dimenzí, zejména s přihlédnutím k možnostem volného pohybu osob a zboží, bezbariérového pojišťování rizik v rámci EU a stále vyšší profesionalizaci organizovaného zločinu. Podle světových odhadů je ve vybraných segmentech pojištění, zejména v případě automobilů, až 30 % pojistných událostí spojeno s pojistným podvodem. Poslední kvalifikované odhady pak hovoří o celkovém v průměru 10% podílu neodhalených pojistných podvodů na vyplaceném pojistném plnění v evropském měřítku.

Sdílet

Pojišťovny v ČR ročně odhalují několik tisíc pojistných podvodů, přičemž výše škod, u nichž bylo podezření na pojistný podvod, například loni převýšila 1,3 miliardy korun. „U více než poloviny z šetřených případů se podvod podařilo prokázat. Objem uchráněných hodnot tak dosáhl 716 milionů Kč,“ uvedl Pavel Východský, předseda sekce prevence pojistného podvodu ČAP. Pojistný podvod je v České republice trestným činem dle §250a, trestního zákona a pachatel může být potrestán podle závažnosti činu odnětím svobody až na 12 let.

Vzhledem k vysoké společenské nebezpečnosti pojistných podvodů a jejich negativních dopadů na slušné klienty pojišťoven začala Česká asociace pojišťoven (ČAP) v letošním roce intenzivně spolupracovat při výměně zkušeností a informací v boji s pojistným podvodem, a to jak vzájemně mezi jednotlivými členskými pojišťovnami, tak s evropskými partnery, a zároveň i s orgány činnými v trestním řízení a orgány státní správy.

Předmětem spolupráce, která má zejména praktický dopad je především :

  • Včasná identifikace pojistného podvodu v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijního pojištění, fingovaných odcizení luxusních motorových vozidel a živelných škod související s kalamitními situacemi.
  • Výměna informací a využití společných databází při odhalování a šetření pojistného podvodu s Policií ČR, s Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování, s Policejním prezidiem a s Nejvyšším státním zastupitelstvím.
  • Jednotný informační systém ve spolupráci s Policií ČR
  • Zvyšování odbornosti pracovníků, zejména policejních vyšetřovatelů a kriminalistů a pracovníků služby dopravní policie.

Intenzifikace boje s pojistným podvodem je rovněž výsledkem prvního MEZINÁRODNÍHO SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ V OBLASTI POJISTNÉHO PODVODU, které se pod patronátem ČAP konalo v nedávných dnech v České republice. Účastnili se jej zástupci národních asociací pojišťoven z Rakouska, Německa, Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky a řada významných odborníků – paní Maxi Moody, výkonná ředitelka Mezinárodní asociace agentur pro pojistný podvod (IAIFA), pan Jean-Louis Marsaud, ředitel pro neživotní pojištění CEA (Comitée Europeen des Assurances), pan Stanislav Potoczek (ředitel trestního odboru, Nejvyšší státní zastupitelství ČR), pan Vladimír Stupka (zástupce ředitele, Ředitelství služby dopravní policie, Policejní prezidium ČR) a další.

Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením 27 komerčních pojišťoven, jejichž podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR přesahuje 98 %. Posláním asociace je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy pojišťoven i jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, dalším právním subjektům i ve vztahu k zahraničí a podporovat tak rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v České republice.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).