Hlavní navigace

Podnikatelé podceňují rizika na rozvíjejících se trzích

Pojišťovna pohledávek Atradius uveřejnila studii k obchodním rizikům spojených s Indií, Čínou, Ruskem, Brazílií a Mexikem.

Sdílet

Podniky podceňují rizika spojená s obchodováním s rozvíjejícími se trhy. K tomuto výsledku dospěla aktuální studie Atradius*, která se soustředila na export do Indie, Číny, Ruska, Brazílie a Mexika. Nejčastěji zmiňovanými riziky byl nedostatek informací o bonitě potenciálního klienta, politické vlivy, nedostatečně vyspělý právní systém a korupce.

33 % dotazovaných firem se zkušenostmi na ruském trhu, nejvýznamnějším ze zkoumaných pro Česko, označuje ve studii Atradius korupci jako největší riziko pro exportéry, s 32 % následuje nedostatek informací o bonitě a s 29 % politické vlivy.

„S růstem ekonomik v řádu desítek procent nabízí trhy pěti studovaných zemí obrovský potenciál pro české podniky. Obchodní příležitosti mohou ale lehce vést k existenčním problémům, pokud je obchod uzavřen s nedostatkem informací o odběrateli a následně dojde k nezaplacení za dodané zboží,“ říká Robert Čapka, ředitel Atradius pro Českou republiku a dodává: „Právě při vstupu na nové a neznámé trhy je o to důležitější počítat s riziky a pojistit si odběratele. Mimo pojištění dostane klient i informaci z databáze údajů o více jak 52 milionech společností, se kterými má Atradius zkušenosti, a může posoudit jejich kredibilitu.“

Z výzkumu vyplynulo, že podnikatelé bez zkušeností na rozvíjejících se trzích hodnotí potenciální rizika jako mnohem menší než uvádějí podniky se zkušeností s těmito trhy. Například 32 % firem s aktivitami v Rusku hodnotí jako vysoké riziko spojené s nedostatečnými informacemi o bonitě klientů. U firem se zahraničními aktivitami, které ale doposud nezahrnují Rusko, je uvědomování si tohoto rizika pouze u 18 % z nich. Obdobný problém je u Číny, kde si uvědomuje možné důsledky nedostatečného právního systému 26 % podniků aktivních v Číně , ovšem u doposud zde nepůsobících společností je povědomí o možných rizicích s tím spojených pouze u 14 % z nich.

Nejčastěji zmiňovaná rizika na rozvíjejících se trzích:

  1. nedostatek informací o bonitě klienta
  2. politické vlivy a související rizika
  3. nedostatečně vyspělý právní systém
  4. korupce

Rusko, nejdůležitější partner Česka – nejvyšší je riziko korupce Nejdůležitějším partnerem zemí Evropské unie je z rozvíjejících se trhů Čína. Následuje Rusko a Indie. Pro Českou republiku je nejdůležitější exportní oblastí z těchto zemí jednoznačně Rusko. Rusko je zároveň zemí, kde hrozí vývozcům riziko spojené s korupcí. Kolem 30 % odpovídajících firem označuje korupci v Rusku jako značné až vysoké riziko pro úspěšné obchodování. Ve všech ostatních zemích se takto rizikové hodnocení korupce pohybovalo mezi 17 a 20 %. „Finanční výkazy v Rusku neudávají obvykle skutečnou strukturu vlastníků a organizaci společností. Návštěva ve firmě obchodního partnera je tak nutností a zároveň jedinou možností udělat si realistický pohled na potenciálního obchodního partnera. Čeští podnikatelé by se měli pokusit najít si důvěryhodného partnera přímo v Rusku, který na úspěšný průběh obchodu dohlédne,“ říká Robert Čapka.

*Pojišťovna pohledávek Atradius se ptala 600 podniků, s různou výší obratu a z různých oborů v šesti evropských zemích, na jejich zkušenosti a obchodní rizika v Indii, Číně, Rusku, Brazílii a Mexiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).