Hlavní navigace

Podle analýzy Ernst & Young je nutné provést reformy, které udrží investice rizikového kapitálu v Číně

Podle analýzy společnosti Ernst & Young stojí čínský rizikový kapitál na křižovatce. Objem investic rizikového kapitálu v Číně v letech 2002 až 2004 prudce vzrostl z 418 mil. USD až na 1,27 mld. USD, počátkem roku 2005 však došlo k poklesu. Tato situace je předzvěstí negativních událostí, jež nastanou, nedojde-li k reformě tohoto odvětví.

Sdílet

Analýza „Budování technologického centra v Číně: Lekce z vývoje v Silicon Valley a Izraeli“ klade důraz na 8,1% pokles objemu aktivit v oblasti rizikového kapitálu v prvním pololetí roku 2005 ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 a konstatuje, že čínský rizikový kapitál stojí na křižovatce. Upozorňuje na zkušenosti z jiných líhní rizikového kapitálu, které ukazují, že je obtížné získat zpět důvěru investorů, jakmile se jednou vyskytnou závažné překážky.

Analýza byla vypracována na základě výsledků půldenní strategické konference, na níž se sešlo čtyřicet vrcholových investorů rizikového kapitálu z celého světa a kterou ve spolupráci s Čínskou asociací pro rizikový kapitál (CVCA) uspořádala společnost Ernst & Young. V analýze jsou uvedena klíčová zjištění a návrhy týkající se podpory rozvoje Číny jako líhně technologického vývoje a propagace zájmů rizikového kapitálu v Číně, který v současnosti čelí regulačním a strukturálním překážkám.

Globální ředitel skupiny pro poradenství v odvětví rizikového kapitálu společnosti Ernst & Young, Gil Forer, uvedl: Čína jako světová technologická líheň nyní dosáhla svého kritického bodu. Závěry uvedené v této analýze byly vypracovány s přihlédnutím ke zkušenostem odborníků ze Silicon Valley a Izraele. Pro CVCA jsou velmi cenné, protože umožňují sestavit organizační plán na zachování impozantního růstu rizikového kapitálu, jehož Čína v posledních letech dosáhla.

Ředitel CVCA a výkonný partner SB Asia Investment Fund II a Softbank Asia Infrastructure Fund (SAIF), Andrew Yan, uvádí: Z hlediska podpory rozvoje rizikového kapitálu v Číně je taková možnost sdílení informací důležitá. Spolu s našimi členy prověří CVCA návrhy předložené v této analýze a bude ve spolupráci s vládou usilovat o podporu rizikového kapitálu a o vytvoření silného odvětví high-tech v Číně.

Podle analýzy čelí rizikový kapitál v Číně především těmto hrozbám:

 • Chybí domácí burza cenných papírů, která by investorům umožňovala prodat své podíly v rostoucích společnostech financovaných rizikovým kapitálem.
 • Existují zákonné předpisy omezující zakládání „off-shore“ struktur za účelem usnadnění veřejné nabídky primární emise akcií (IPO) v zahraničí.
 • Existuje nedostatečná ochrana a regulace v oblasti duševního vlastnictví.
 • Chybí detailní zákon o rizikovém kapitálu z hlediska struktury a zdanění.
 • Nedostatek manažerského talentu potřebného pro vybudování rostoucích společností.
 • Zaostalé systémy pro převod technologií z výzkumných ústavů do společností, které jsou schopny tyto technologie komercionalizovat.
 • Vysoký stupeň kontroly prováděné ústřední vládou v oblasti rizikového kapitálu.

S přihlédnutím k uvedeným hrozbám byla v analýze vypracována řada návrhů postupů a provozních doporučení pro odvětví rizikového kapitálu určených k posouzení CVCA.

Návrhy postupů pro odvětví rizikového kapitálu:

 • Vést jednání o založení burzy cenných papírů pro rozvíjející se společnosti, která usnadní investorům prodej podílů ve společnostech financovaných z rizikového kapitálu.
 • Založit silnou národní asociaci pro rizikový a soukromý kapitál.
 • Vést kampaň za zvýšení regulace ochrany duševního vlastnictví a podporovat politiku důrazné ochrany duševního vlastnictví.
 • Podporovat zaměření vlády na řešení problémů, majících dopad na ekosystém rizikového kapitálu, na makroúrovni.
 • Podporovat vytvoření podmínek nezbytných pro přilákání zahraničních investorů rizikového kapitálu do Číny prostřednictvím daňových pobídek a dále podporovat aktivní přístup v oblasti duševního vlastnictví, řízení podniků a zpronevěry a umožnění prodeje investorských podílů (IPO, fúze a akvizice).
 • Zvyšovat důvěru prostřednictvím opatření usnadňujících investování a inovace, jako jsou dobré podnikatelské praktiky, transparentnost, vymáhání ochrany duševního vlastnictví a předvídatelnost regulačního rámce.
 • Přilákat střediska základního výzkumu nadnárodních korporací prostřednictvím daňových pobídek a dokonalejší právní infrastruktury.
 • Uvolnit kapitálová omezení ovlivňující velikost domácího fondu rizikového kapitálu.

Provozní doporučení:

 • Dohodnout se na definici úspěchu a vize pro rizikový kapitál v Číně.
 • Využít nejlepší postupy z USA a Evropy pro školení a výuku v oblasti rizikového kapitálu.
 • Zavést výměnné a stipendijní programy v oblasti rizikového kapitálu.
 • Propagovat a podporovat univerzitní studium v oboru řízení a podnikání.
 • Založit globální čínskou asociaci expatriotů a podnikatelů.
 • Usnadňovat vytváření sítě podnikatelů a rizikového kapitálu.
 • Usnadnit spolupráci mezi Čínou a Indií v oblasti rizikového/po­čátečního kapitálu.

Podle výkonného ředitele skupiny pro transakční poradenství a pro poradenství v odvětví rizikového kapitálu společnosti Ernst & Young a zároveň ředitele čínské pobočky této společnosti, Roberta Partridge, je analýza důkazem pozice společnosti Ernst & Young jako lídra v oblasti poradenských služeb na čínském trhu. Ernst & Young hraje důležitou úlohu ve zprostředkování spolupráce mezi investory a v zajištění nepřetržitého rozvoje trhu s rizikovým kapitálem. Nezbytným prvkem této úlohy je sdílení našich zkušeností a odborných znalostí s domácími firmami a zahraničními investory.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).