Hlavní navigace

Počty osobních i firemních bankrotů se meziměsíčně snížily

[Tisková zpráva] V červenci bylo vyhlášeno 159 firemních bankrotů, což je o 76 bankrotů méně než v červnu. Za sedm měsíců letošního roku bylo vyhlášeno 1 336 firemních bankrotů, tedy o 40 % více než ve stejném období loňského roku. Rovněž počet osobních bankrotů meziměsíčně klesl. V červenci jich bylo vyhlášeno 859, tedy o 155 méně než v červnu. Od začátku roku dosáhl počet osobních bankrotů 6 167. Oproti stejnému období loňského roku se jedná o 95 % nárůst. Vyplývá to z nejnovější analýzy, kterou poskytla společnost CCB – Czech Credit Bureau.

Sdílet

Bankroty podnikatelských subjektů – obchodní společnosti a fyzické osoby podnikatelé

V červenci se meziměsíčně počet bankrotů snížil jak u právnických osob (o 44), tak i u fyzických osob podnikatelů (o 32). Více než polovinu firemních bankrotů v červenci (54 %) tvořily bankroty fyzických osob podnikatelů. 

„Na tomto přírůstku se podíleli výlučně fyzické osoby podnikatelé, protože počet bankrotů právnických osob se meziročně o 18 snížil. Podíl fyzických osob podnikatelů na bankrotech v období leden až červenec 2011 dosáhl 43 %, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo jen 17 %,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Počet podaných návrhů na bankrot firem dosáhl v červenci výše 483, z toho se 309 (tj. 64 %) týkalo právnických osob a 174 fyzických osob podnikatelů. Ve srovnání s červnem se počet návrhů na bankrot právnických osob snížil o 27 případů a u fyzických osob podnikatelů o 20 případů.

Za sedm měsíců letošního roku bylo podáno 3 288 návrhů na firemní bankrot, což je o 897 návrhů více než ve stejném období loňského roku. Počet návrhů na bankrot právnických osob se zvýšil o 8 %, zatímco počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů na více než trojnásobek.

Bankroty podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích

Z hlediska krajů bylo v červenci vyhlášeno nejvíce firemních bankrotů v Moravskoslezském kraji (29 případů), dále v Ústeckém kraji (22 případů) a teprve na třetí místo se dostala Praha (21 případů). Méně než 5 bankrotů bylo vyhlášeno ve Zlínském a Karlovarském kraji.

Moravskoslezský kraj dosáhl prvenství, i pokud jde o počet bankrotů za sedm měsíců letošního roku (219 případů), za ním se umístila Praha (215 případů) a Ústecký kraj (119 případů). Srovnáme-li období leden až červenec letošního a loňského roku, nejrychleji se počet bankrotů zvýšil v Ústeckém kraji (o 177 %, tj. na téměř trojnásobek), dále v Moravskoslezském kraji (o 133 %) a v Olomouckém kraji (o 102 %). Ve třech krajích se v tomto období počet bankrotů firem dokonce snížil. Jedná se o kraj Vysočina (pokles o 13 %), Jihomoravský kraj (pokles o 8 %) a Prahu (pokles o 6 %).

Bankroty obchodních společností v jednotlivých odvětvích

Z celkového počtu bankrotů právnických osob vyhlášených za sedm měsíců letošního roku (768 případů) se jich nejvíce týkalo odvětví Obchod (209 případů), Stavebnictví (123 případů), Služby převážně pro podniky (85 případů) a Pronájem strojů a zařízení (68 případů).

Osobní bankroty

V červenci bylo vyhlášeno o 334 osobních bankrotů více než v červenci 2010. Rovněž počet podaných návrhů na osobní bankrot se v červenci 2011 ve srovnání se stejným měsícem 2010 zvýšil. Letos to bylo 1 264 návrhů, loni pouze 716. Meziročně se tak jejich počet zvýšil o 77 %. Za období leden až červenec bylo podáno 8 574 návrhů na osobní bankrot, za stejné období loňského roku to bylo 4 423 návrhů, růst o 94 %.    

Osobní bankroty v jednotlivých krajích

Z celkového počtu osobních bankrotů vyhlášených v červenci 2011 (859 případů) se jich největší díl týkal Moravskoslezského kraje (153 případů) a Ústeckého kraje (130 případů). Nejméně jich bylo vyhlášeno v kraji Vysočina (13 případů) a v Praze (22 případů).

Za sedm měsíců letošního roku bylo vyhlášeno nejvíce osobních bankrotů rovněž v Moravskoslezském kraji (986 případů) a v Ústeckém kraji (952 případů). Nejméně osobních bankrotů bylo v tomto období vyhlášeno opět v kraji Vysočina (112 případů) a v Praze (197 případů). Z porovnání sedmi měsíců letošního a loňského roku vyplývá, že nejrychleji se zvyšoval počet osobních bankrotů v Plzeňském kraji (o 362 %) a Karlovarském kraji (292 %). Nejnižší dynamiku vykázal počet osobních bankrotů v Pardubickém kraji (o 13 %) a v Moravskoslezském kraji (o 36 %).

Z celkového počtu návrhů na osobní bankrot za sedm měsíců letošního roku jich bylo nejvíce podáno v Ústeckém kraji (1 176 případů) a jen o něco méně v Moravskoslezském kraji (1 162 případů). Stejné kraje dosáhly i nejvyšších hodnot vyhlášených osobních bankrotů. Nejmenší počet návrhů na osobní bankrot byl podán v kraji Vysočina (152 případů) a v Libereckém kraji (328 případů). Nejrychleji se meziročně zvýšil počet návrhů na osobní bankrot v Jihomoravském kraji (o 175 %), nejméně pak v kraji Libereckém (o 34 %).

„Za sedm měsíců letošního roku se počet osobních bankrotů podílel na počtu podaných návrhů v průměru 72 %. Mezi kraji však existují značné rozdíly v této proporci,“ dodala Věra Kameníčková. Vyšší než průměrnou dosáhl kraj Královéhradecký (86 %) a Moravskoslezský (85 %), mnohem nižší než průměrnou pak dosáhl Jihomoravský kraj (51 %) a Praha (52 %).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).