Hlavní navigace

Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného ke 30. 9. 2010

[Tisková zpráva] Celkem 2 254 779 starobních důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení ke konci září 2010. Přitom důchodců starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 808 379. Těm ČSSZ ke 30. 9. 2010 vyplácela celkem 3 436 136 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 58 053 výplat důchodů do zahraničí.

Sdílet

Invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně) vyplatila ČSSZ klientům ke konci září celkem 468 267 (novelou zákona o důchodovém pojištění se po dosažení věku 65 let vyplácený invalidní důchod automaticky mění na starobní důchod a ten nadále náleží důchodci ve výši původně vypláceného důchodu invalidního). Pozůstalostních důchodů (tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích) vyplatila ČSSZ celkem 713 090.

Průměrná výše sólo starobního důchodu činila ke 30. 9. 2010 celkem 10 101 Kč, z toho u mužů 11 216 Kč a u žen 9 178 Kč (jedná se vyplácené starobní důchody vč. předčasných). Pro srovnání: v roce 2005 ke stejnému datu činil průměrný sólo starobní důchod 7 731 Kč (u mužů 8 646 Kč a u žen 7 020 Kč). Průměrný věk důchodců pobírajících sólo starobní důchod ke konci září 2010 byl 68 let (muži 70 a ženy 67 let).

Nejvyšší průměrná výše starobního důchodu byla v Praze a činila 10 794 Kč (muži – 11 804 Kč, ženy – 10 023 Kč), nejnižší průměrná výše starobního důchodu byla v Olomouckém kraji a činila 9 813 Kč (muži – 10 836 Kč, ženy – 8 986 Kč).

Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena ve 3. čtvrtletí 2010, bylo celkem 54 527, z toho bylo 33 214 starobních důchodů a 9 819 invalidních důchodů.

ČSSZ evidovala ke 30. 9. 2010 celkem 2 808 379 všech důchodců a 4 992 194 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho důchodce tak přispívalo 1,78 poplatníků. Při počtu 2 254 779 starobních důchodců na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,21 poplatníků pojistného (v důsledku navýšení počtu starobních důchodců od 1. 1. 2010 v souvislosti s automatickou přeměnou invalidního důchodu na starobní při dosažení věku 65 let není možné porovnat uvedený údaj s údaji z předchozích let).

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění (popř. pouze důchodového pojištění), osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).