Hlavní navigace

Počet osobních bankrotů se meziročně zvýšil o 101 pct

[Tisková zpráva] V červnu bylo vyhlášeno 235 firemních bankrotů a současně bylo podáno 558 návrhů na firemní bankrot.

Sdílet

Za prvních šest měsíců bylo celkově vyhlášeno 1174 firemních bankrotů. Počet osobních bankrotů se v červnu vyšplhal na 1012. Za první půlrok byly osobní bankroty vyhlášeny u 5299 osob, což je o 2 667 případů více než ve stejném období loňského roku. Meziročně se tak počet osobních bankrotů zvýšil o 101 %. Vyplývá to z nejnovější analýzy, kterou poskytla společnost CCB – Czech Credit Bureau.

Bankroty podnikatelských subjektů – obchodní společnosti a fyzické osoby podnikatelé

„Letos v červnu byl poprvé od roku 2008 počet bankrotů právnických osob nižší než počet bankrotů fyzických osob podnikatelů – i když nepatrně,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Zhruba polovina firemních bankrotů se týkala právnických osob (117 případů) a polovina fyzických osob podnikatelů (118 případů). Meziměsíční růst počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů (o čtvrtinu) byl dokonce vyšší než v případě osobních bankrotů. Počet bankrotů právnických osob byl v červnu ve srovnání s květnem o 14 případů nižší.

Za prvních šest měsíců bylo vyhlášeno 1 174 firemních bankrotů, z toho necelých 60 % tvořily bankroty právnických osob (694 případů) a zbytek pak bankroty fyzických osob podnikatelů (480 případů). Celkově se počet bankrotů v prvním pololetí 2011 ve srovnání se stejným období předchozího roku zvýšil o 39 %.

„V případě bankrotů právnických osob došlo meziročně dokonce k mírnému poklesu, zato počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl v prvním pololetí 2011 více než trojnásobný ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Avšak počet bankrotů vyhlášených v jednom měsíci s mírnými výkyvy nepřetržitě roste od července loňského roku, a to především v důsledku rychlého zvyšování počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů,“ dodala Věra Kameníčková.

Počet návrhů na firemní bankrot se v červnu ve srovnání s květnovými údaji zvýšil u obou forem podnikání. Celkem to bylo o 33 návrhů více než v předchozím měsíci, z toho se právnických osob týkalo 21 případů.

V období leden až červen 2011 bylo podáno 2884 návrhů na firemní bankrot, z toho se 70 % týkalo právnických osob. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet návrhů na firemní bankrot zvýšil o 800 případů. Zatímco se počet návrhů na bankrot právnických osob meziročně zvýšil pouze o 10 %, v případě návrhů na bankrot fyzických osob to bylo na více než trojnásobek.

Bankroty podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích

Nejvíce firemních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (52 případů) a v Praze (36 případů). Naopak nejmenší počet byl vykázán v Karlovarském kraji (4 případy) a v kraji Vysočina (5 případů).

Za šest měsíců letošního bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze (193 případů) a v Moravskoslezském kraji (189 případů). Nejmenší počet firemních bankrotů vykázal kraj Karlovarský (25 případů) a Vysočina (28 případů). Ve čtyřech krajích však došlo k meziročnímu snížení počtu firemních bankrotů. Jedná se o kraj Vysočina (o 4 %), Pardubický a Jihomoravský (shodně o 6 %) a Praha (o 4 %). Nejvyšší dynamiku vykázaly bankroty firem v Ústeckém kraji (o 159 %), v Moravskoslezském kraji (o 117 %) a v kraji Libereckém (o 106 %).

Bankroty obchodních společností v jednotlivých odvětvích

Z hlediska odvětví bylo v červnu vyhlášeno nejvíce bankrotů právnických osob v odvětví Obchod (32 případů) a Stavebnictví (15 případů). Stejné pořadí platí i pro bankroty za první pololetí letošního roku. Meziročně se ovšem počet bankrotů u odvětví Obchod snížil (o 7 %), zatímco ve Stavebnictví se naopak zvýšil (o 16 %).

„Počet bankrotů právnických osob vyhlášených za jeden měsíc mírně klesá. Poměrně rychlou dynamiku však vykazují bankroty fyzických osob podnikatelů, a to zhruba od poloviny loňského roku. Stejná tendence se dá očekávat i v nejbližších měsících. Osobní bankroty, po několika málo výkyvech, pokračují v rostoucí tendenci, která se dá očekávat i po zbývající část letošního roku,“ řekla Věra Kameníčková.

Osobní bankroty

Osobní bankroty se v červnu meziměsíčně zvýšily o téměř 18 %. Počet podaných návrhů na osobní bankrot dosáhl v červnu výše 1 569, což je o 141 návrhů více než v květnu a o 833 návrhů více než v červnu roku 2010. V roce 2011 bylo až dosud podáno 7 491 návrhů na osobní bankrot, ve stejném období loňského roku to bylo pouze 3 731 případů.

Osobní bankroty v jednotlivých krajích

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Ústeckém kraji (158 případů, tj. 16 % z celkového počtu) a dále v Moravskoslezském kraji (147 případů, tj. 15 % z celku). Nejmenší počet vykázal kraj Vysočina (19 případů, tj. 2 % z celku) a Zlínský kraj (25 případů).

Za šest měsíců letošního roku bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (833 případů) a v Ústeckém kraji (822 případů). Nejmenším počtem se může pochlubit kraj Vysočina (99 případů) a kraj Pardubický (165 případů).

V Praze bylo za první pololetí letošního roku vykázáno nejméně osobních bankrotů v přepočtu na 10 000 obyvatel, a to 1,4. Nízkou hodnotu měl také kraj Vysočina (1,9 osobních bankrotů na 10 000 obyvatel). Nejhůře dopadl kraj Karlovarský, ve kterém připadlo na 10 000 obyvatel 11,1 osobních bankrotů. O něco málo lepší výsledek vykázal pak kraj Ústecký s 9,8 osobními bankroty na 10 000 obyvatel.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).