Hlavní navigace

Platby v euru budou jednodušší

Mezinárodní platby v euru se pro většinu Evropanů výrazně zjednoduší. Již 28. ledna 2008 totiž začne zavádění prvního ze standardů SEPA – Jednotné oblasti pro platby v eurech. Jsou součástí budování jednotného trhu v Evropské unii a znamenají, že se odstraní rozdíly mezi národními a přeshraničními platbami v eurech, které budou probíhat stejně rychle a za stejných podmínek.

Sdílet

„Projekt SEPA iniciovaly a realizovaly samotné banky. Jde o vynikající příklad samoregulace na evropské úrovni, bez jakýchkoliv administrativních a byrokratických direktiv. Je zcela samozřejmé, že jsme se všech prací na budování platformy plně účastnili již od jejich počátku,“ prohlásil prezident České bankovní asociace Jiří Kunert.

Jednotná oblast pro platby v eurech je založena na aplikaci jednotných evropských standardů pro čtyři základní druhy platebních operací:

  • bezhotovostní úhrady,
  • přímá inkasa,
  • úhrady či výběry pomocí platební karty a
  • hotovostní platby v euru.

„Jako první budou standardy SEPA zavedeny pro bezhotovostní úhrady, u přímých inkas se jejich aplikace předpokládá na konci roku 2009. Do konce roku 2010 by měla být aplikována i pravidla pro kartové operace,“ upřesnila předsedkyně Komise České bankovní asociace pro platební styk Jitka Pantůčková.

Zásadní změnou pro klienty finančních ústavů je skutečnost, že nově bude u příkazů pro převody v eurech nutné zadávat údaje o adresátovi ve formě IBAN a BIC. Ty nahradí dnes používané číslo účtu (které je v každé bance v jiném formátu) resp. bankovní spojení. IBAN je rovněž číslo bankovního účtu, ovšem v novém mezinárodním formátu pro Evropský hospodářský prostor, obsahující všechny nezbytné identifikační údaje, včetně kontrolních znaků. BIC je bankovní identifikační kód, užívaný pro účely mezinárodního platebního styku.

„Tyto kódy jsou běžně na výpisech účtů již nyní, takže je nikdo nebude muset pracně hledat. Výhodou standardu SEPA je i to, že s každým příkazem je možné poslat příjemci peněz textovou zprávu o rozsahu až 140 znaků,“ dodala Jitka Pantůčková.

SEPA zahrnuje země Evropského hospodářského prostoru (Evropská unie, Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a Švýcarsko. Nepřistupují k ní státy, ale především jednotlivé banky či bankovní skupiny. Většina českých bank začne SEPA bezhotovostní úhrady v eurech nabízet postupně v průběhu prvního pololetí roku 2008.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).