Hlavní navigace

Placení daní pomocí daňové složenky v roce 2007

Při placení daní mají poplatníci možnost využít daňovou složenku bez nutnosti hradit na České poště manipulační poplatek za úhradu daní v hotovosti. Ke konci května 2007 bylo podáno 2  165  086 daňových složenek a jejich prostřednictvím byly uhrazeny daně ve výši 2,95  mld.  Kč.

Doba čtení: 1 minuta

Přehled počtů daňových složenek pro zaplacení daní na účet finančního či celního úřadu po jednotlivých měsících roku 2007 uvádí následující přehled:

Přehled podaných daňových složenek na České poště
Rok 2007 Počet daňových složenek Částka v mil. Kč
leden 55 915 422,2
únor 36 886 191,2
březen 105 044 670,9
duben 244 969 632,9
květen 1 722 272 1 034,8
CELKEM 2 165 086 2 952,0

Z hlediska počtu využívaných daňových složenek při placení daní v ČR za období leden až květen 2007 bylo nejvíce daňových složenek podáno při placení daně z nemovitostí (1  898  838 kusů), daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (111  669 kusů) a daně z silniční (36  064 kusů).

Možnost placení formou daňové složenky byla pro veřejnost zavedena v březnu minulého roku a proto není možné meziročně srovnávat období prvních pěti měsíců. Za srovnatelné období (březen až květen) lze konstatovat, že počet podaných daňových složenek se meziročně zvýšil o 69  227 kusů a současně došloi k meziročnímu zvýšení objemu uhrazených daní prostřednictvím daňové složenky o 331  mil.  Kč.

Veškeré další informace týkající se daňové složenky, ale i placení daní je možné nalézt na internetových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz) nebo na internetových stránkách Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz).