Hlavní navigace

PKN ORLEN doplnil své žádosti týkající se povinných nabídek převzetí

Společnost PKN ORLEN podala ve dnech 25. a 26. srpna Komisi pro cenné papíry doplněné žádosti o souhlas se zveřejněním povinných nabídek převzetí akcií minoritních vlastníků společností UNIPETROL, PARAMO a SPOLANA. Žádosti obsahují veškeré doplňující informace požadované ze strany KCP.

Doba čtení: 1 minuta

Všechny dotazy, které PKN ORLEN obdržel od KCP ve dnech 23. a 24. srpna, byly okamžitě předány nezávislému expertovi, který připravoval ocenění podílů. Připomínky KCP, které se týkaly některých aspektů komplexního ocenění podílů, expert zapracoval, ocenění bylo doplněno a zahrnuje nový cenový návrh pro akcie UNIPETROLU.

PKN ORLEN navrhuje v doplněné žádosti cenu 139 Kč za jednu akcii UNIPETROLU. Ceny za akcie PARAMO a SPOLANA uvedené v žádostech se nezměnily a zůstávají v na úrovni 978 Kč za jednu akcii PARAMO a 155 Kč za jednu akcii SPOLANA.

Doplnění žádosti o novou, vyšší cenu vyplývá z doplňujících připomínek KCP k metodice ocenění podílů.

Tím, že si KCP 24. srpna vyžádala dodatečné informace, prodloužila zákonnou lhůtu pro své konečné rozhodnutí do 31. srpna.