Hlavní navigace

Pět vrcholových manažerů z ČS nastupuje na významné posty v nových bankách skupiny Erste Bank

Skupina Erste Bank se v souvislosti se svými nedávnými akvizicemi v Rumunsku a na Ukrajině a v souladu s programem Řízení talentů rozhodla využít potenciálu a zkušeností pěti vrcholových manažerů České spořitelny. Tito manažeři budou působit v bankách, které jsou novými členy skupiny EBG: v nejúspěšnější rumunské bance Banca Commerciala Romana (BCR), kde Erste Bank získala majoritní podíl v závěru roku 2005 a v ambiciózní ukrajinské bance Prestige, která je členem skupiny EBG od letošního léta.

Pan Marek Ambrož (dosavadní zástupce ředitele úseku řízení úvěrových rizik), pan Pavel Cetkovský (dosavadní ředitel úseku řízení bilance a člen senior management týmu ČS), pan Jozef Síkela (dosavadní ředitel úseku korporátní klienti a člen senior management týmu ČS), pan Martin Škopek (dosavadní náměstek generálního ředitele a člen představenstva ČS odpovědný za drobné bankovnictví) a pan Josef Šurýn (dosavadní ředitel odboru restrukturalizace a vymáhání pohledávek) dostali nabídku, aby se podíleli na rozvoji nových členských bank skupiny Erste.

Pan Martin Škopek přijal pozici člena představenstva rumunské banky BCR, člena skupiny EBG. Na své posty v České spořitelně rezignuje k 31. říjnu 2006. Pan Pavel Cetkovský a pan Jozef Síkela přijali pozice členů představenstva ukrajinské banky Prestige, člena Erste Bank Group. Jejich jmenování ještě podléhá schválení ze strany ukrajinských regulatorních orgánů. Pan Marek Ambrož bude v rumunské BCR řídit divizi retailových rizik. Pan Josef Šurýn přijal nabídku na post v oblasti řízení rizik v ukrajinské bance Prestige.

EBG i Česká spořitelna jsou jsi plně vědomy toho, jak důležité je zachovat kontinuitu dalšího růst a úspěchu České spořitelny. Nástupci pěti manažerů, kteří odcházejí z České spořitelny na významné pozice ve skupině Erste Bank, jsou proto vybíráni s maximální pečlivostí. Již nyní je jisté, že nejméně dvě z pěti vrcholových pozic v ČS obsadí manažeři, kteří ve skupině EBG působí. To dokazuje jak vysoce kvalitními manažery skupina disponuje.