Hlavní navigace

Pastelka zajistí bezpečí pro děti i celou rodinu

26. září 2006 - Allianz pojišťovna uvádí na trh nové pojištění pro děti s názvem Pastelka. Tento produkt nejen zajišťuje bezpečí dítěte od jeho narození a výnosné úspory do dosažení dospělosti, ale zároveň nabízí řadu výhod celé rodině. Šíří variant a programů je Pastelka bezkonkurenčním produktem pro děti na českém trhu. Z hlediska nároků na rodinný rozpočet je Pastelka naopak jedním z nejlevnějších produktů.

Sdílet

Pastelka je investiční životní pojištění pro děti ve věku 0–12 let (pojištění trvá do 18 až 25 let), určené těm, kteří chtějí spojit výhodnou investici s ochranou dětí i celé rodiny. V rámci jediné smlouvy umožňuje Pastelka pojistit až 4 děti, přičemž je možné vybrat ke spoření hned z pěti různých připojištění pro děti a připojistit lze ve prospěch dítěte i dospělé osoby. Navíc lze v průběhu pojištění kdykoliv změnit investiční strategii podle momentální finanční či životní situace.

Minimální měsíční spořící částka činí 500 korun. Pastelka je přitom nastavena tak, že tato částka roste v případě rozšíření smlouvy pro další děti jen minimálně. „Hlavní výhodou Pastelky je však její flexibilita. Na základě aktuální situace klienta je možné snížit či zvýšit spořící částku nebo změnit či jinak zkombinovat investiční strategii,“ uvedl ředitel úseku pojištění osob Marek Bártek. Podle něho připravovala Allianz pojišťovna Pastelku tak, aby svými parametry vyhovovala všem kategoriím klientů bez ohledu na věk či finanční možnosti.

Pastelka nabízí hned pět dětských pojištění – úrazové připojištění s možností volby výše pojistného krytí, připojištění pro hospitalizaci dítěte, připojištění pro případ závažných onemocnění dítěte, připojištění léčebných výloh v zahraničí a připojištění zproštění od placení pojistného pro případ plné invalidity či těžkého zdravotního postižení dítěte z důvodu úrazu. Například při úrazovém připojištění lze zvolit variantu, kdy plnění může dosáhnout až výše 500 procent sjednané pojistné částky, u závažných nemocí je možné sjednat pojistnou částku až do výše 600 000 korun, což je nejvyšší částka na trhu.

„Již dávno neplatí, že dětské pojištění je spoření pro dítě a k němu přidané úrazové pojištění. Moderní produkt spoření nahrazuje investováním a zároveň jej zajišťuje pro případ smrti nebo invalidity pojistníka (nejčastěji rodiče). U samotného pojištění dětí je úraz pouze jedním z rizik, pojištění závažných nemocí nebo hospitalizace je již standardní součástí kvalitního produktu,“ doplnil produktový manažer Martin Podávka.

Pastelka však nejen chrání bezpečí dětí, ale poskytuje možnost dynamického spoření až do dospělého věku. S Pastelkou tak lze spořit například na studium dětí a zvolit investiční strategii tak, aby umožňovala získat co nejvyšší výnos. V průběhu pojištění je také možné navyšovat spořící složku vložením mimořádného pojistného či vybrat naspořenou částku nebo její část ještě před ukončením smlouvy.

Pojištěním Pastelka doplnila Allianz pojišťovna svou nabídku investičního pojištění a dnes je díky její šíři schopna nabídnout tento moderní produkt nejširšímu spektru zákazníků.

„Jde o a moderní produkt životního pojištění, který na trhu chyběl. Věříme, že stejně jako ve vyspělých zemích Evropské unie se i v České republice stane životní pojištění pro děti běžným prvkem ochrany zodpovědné rodiny,“ dodal Marek Bártek.

Co umožňuje Pastelka:

• Pojistit až 4 děti a 2 dospělé v jedné smlouvě

• Pojistit děti na kompletní rozsah rizik (nejen úrazy)

• Pojistit oba rodiče ve prospěch dětí

• Pojistit rodiče pro obě rizika (smrt, invalidita)

• Pojistit rodiče i ve variantě bez zkoumání zdravotního stavu

• Během trvání smlouvy přidat další dítě

• Zvolit a měnit dle přání investiční strategii

• Zvolit výši pojistných částek na různá rizika

• Navyšovat spořící složku vložením mimořádného pojistného

• Přístup k naspořené částce nebo její části ještě před ukončením smlouvy

• Spořit dětem na jejich studium.

Pojištěná rizika – děti:

• Úrazové pojištění (komplexní krytí nebo varianta bez zkoumání zdravotního stavu)

• Závažné nemoci (rakovina, chronické selhání ledvin, životně nezbytná transplantace důležitých orgánů, operace srdečních chlopní, slepota, hluchota, trvalé ochrnutí končetin, klíšťová encefalitida, diabetes I. typu, chronická virová hepatitida, astma)

• Hospitalizace – pojistná částka se sjednává od 100 do 300 korun za den hospitalizace

• Cestovní pojištění – pojištění léčebných výhod v zahraničí

• Zproštění od placení – v případě závažného úrazu dítěte.

Pojištěná rizika – dospělí:

• Zproštění od placení v případě smrti

• Zproštění od placení v případě invalidity

• Zproštění od placení v případě smrti nebo invalidity z důvodu úrazu (bez zkoumání zdravotního stavu)

• Pojištění pro případ smrti s okamžitou výplatou pojistné částky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).