Hlavní navigace

Pachové ohradníky pomohou snížit počet nehod se zvěří

[Tisková zpráva] Za finanční pomoci Nadace Generali začal Moravskoslezský kraj na základě požadavku Českomoravské myslivecké jednoty, o. s. v těchto dnech s instalací pachových ohradníků pro zvěř na vybraných úsecích silnic kraje.

Sdílet

Jedná se o několik tisíc ochranných prvků opatřených aplikační pěnou s pachem predátorů, které jsou rozmístěny podél silnic, které až o 80% snižují riziko střetu motorových vozidel se zvěří. Výsledkem společné dopravně-bezpečností akce Nadace Generali a Moravskoslezského kraje bude ochrana více než 200 km nejrizikovějších úseků na území Moravskoslezského kraje. Celkové náklady na realizaci projektu dosahují částky 270 tisíc korun. Nadace Generali přispěla částkou 150 tisíc korun.  Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu vyčlenil 120 tisíc korun.

„Pachové ohradníky nenahradí drátěný plot ani zeď a zvěř, pokud je štvána nebo jinak ohrožena, tuto zábranu překonává, ovšem s mnohem větší obezřetností, než je tomu u neošetřených úseků,“ upozorňuje Marek Zajac, oblastní ředitel pojišťovny Generali. „Pachové ohradníky jsou i přesto jednoznačně považovány za nejefektivnější prostředek ke snižování počtu střetů vozidel se zvěří, což potvrzují výsledky loňského pilotního projektu Nadace Generali na Vysočině, kde na pokrytých úsecích klesl jejich počet až 80%,“ dodává Marek Zajac.

„Na základě statistik dopravních nehod sledujeme vzrůstající trend střetů motorových vozidel s vysokou a černou zvěří s negativním dopadem na ohrožení bezpečnosti a zdraví účastníků silničního provozu a se vznikem značných materiálních škod,“ konstatoval náměstek hejtmana Miroslav Novák a doplnil: „ V roce 2009 na silnicích v Moravskoslezském kraji došlo k 608 střetům, v roce  2010 to bylo již 842 těchto dopravních nehod. Proto jsme uvítali nabídku Nadace Generali a pustili se do společného projektu, jehož cílem je počet nehod se zvěří snížit.“

S ohledem na nárůst počtu motorových vozidel a tím i nárůst intenzit dopravy na silnicích II. a III. tříd v úsecích se zvýšeným výskytem zvěře (zejména v lesních úsecích) a neúčinnost samotného osazení dopravních značek upozorňujících na  výskyt zvěře, předložila Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) na základě požadavku Českomoravské myslivecké jednoty o. s., návrh na osazení tzv. pachových ohradníků kolem vybraných silnic v lesních úsecích, resp. v úsecích se zvýšeným výskytem zvěře.

Pachové ohradníky jsou prostředky na bázi pachových repelentů, které vykonávají funkci pachových bariér. Aplikují se nástřikem na tyče nebo stromy a díky účinné látce, která obsahuje pach člověka nebo predátorů, např. medvěda, rysa, vlka, zabraňují zvěři vstupu do nežádoucích prostor.

Úseky silnic v kraji byly vytipovány ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou, o. s.,okresními mysliveckými spolky Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava a Opava.

Vlastní realizace spočívá v osazení pachových ohradníků na základě dohody mezi SSMSK a uživateli dotčených honiteb, kterými jsou zpravidla myslivecká sdružení, kdy SSMSK jako správce silnic II. a III. tříd zakoupil soupravy na odpuzování zvěře, zatímco odbornou aplikaci prostředku v souladu s platnými aplikačními pravidly provedou jednotlivá myslivecká  sdružení.

Bezprostředně po aplikaci prostředku podají myslivecké spolky SSMSK jakožto správci komunikace informaci o nainstalování pachových ohradníků a budou zajišťovat jejich údržbu, resp. obnovu tohoto aplikovaného prostředku dle pravidel stanovených výrobcem. Reaplikace se provádí jedenkrát za 2 – 3 měsíce a je odvislá od klimatických podmínek.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).