Hlavní navigace

Oznámení klientům o rozsahu omezení provozu banky od 21. února 2003

Představenstvo společnosti Union banka, a. s., podává informaci
o rozsahu omezení provozu banky
v období od 21. 2. 2003

Bezhotovostní platební styk
 – banka dočasně nepřijímá platební dispozice a neprovádí platby do jiných peněžních ústavů,
 – platební dispozice přijaté bankou se dnem splatnosti 21. 2. 2003 a dále nebyly provedeny,
 – příchozí platby zasílané z jiných peněžních ústavů jsou denně připisovány na klientské účty,
 – trvalé, podmíněné a inkasní příkazy nejsou prováděny,
 – platby SIPO byly naposledy provedeny dne 13. 2. 2003,
 – důchody zaslané Českou správou soc. zabezpečení byly připsány na účty klientů,
 – elektronické kanály (I-banka, PC business banking, GSM Plus) nejsou dočasně klientům k dispozici.

Platby mezi účty v Union bance
 – převody peněžních prostředků mezi účty v Union bance a splátky úvěrů inkasem z účtu klienta jsou prováděny až do výše zůstatku,
 – trvalé, podmíněné a inkasní příkazy mezi účty v Union bance jsou prováděny.

Zahraniční platební styk
 – banka dočasně nepřijímá dispozice a neprovádí platby do zahraničí, včetně trvalých platebních příkazů,
 – dispozice a platby do zahraničí přijaté v listinné a elektronické podobě po 11. hodině dne 20. 2. 2003 nebyly již bankou provedeny,
 – platby ze zahraničí jsou denně připisovány na klientské účty,
 – dispozice a platby k dokumentárním instrumentům jsou řešeny individuálním způsobem,
 – banka dočasně nepřijímá šeky k nezávaznému inkasu,
 – šeky bankou přijaté k nezávaznému inkasu a odeslané na inkasní banku budou připsány ve prospěch klientských účtů,
 – banka dočasně neprodává a neakceptuje cestovní šeky.

Hotovostní platební styk
Z důvodu dočasného uzavření obchodních míst banky
 – banka dočasně nepřijímá vklady v hotovosti,
 – banka dočasně neumožňuje výběry hotovosti,
 – banka dočasně nepřijímá a neproplácí šeky.

Platební karty
 – bezhotovostní transakce platební kartou Union banky ani hotovostní výběry v bankomatech Union banky nebo jiných bank nelze dočasně provádět.

Výpisy z účtu
 – výpisy podle smlouvy k běžným účtům, úvěrovým účtům a úsporným vkladům U-Konto od 21. 2. 2003 včetně výpisů ke konci měsíce (28. 2. 2003) budou rozesílány poštou na adresy klientů,
 – výpisy k osobnímu odběru budou na žádost klienta předanou bance písemně nebo faxem a podepsanou oprávněnou osobou zasílány poštou.

Výpovědi smluvních dokumentů
 – doručené výpovědi smluv jsou bankou evidovány, avšak dočasně neprováděny.

Ing. Roman Mentlík v. r.
předseda představenstva

Ing. Štefan Veselovský v. r.
místopředseda představenstva