Hlavní navigace

Otázka týdne

Jak přesně se mění splatnost plateb pojistného od 1. ledna 2010? Týká se to i pravidelných záloh? V jakém předstihu budu muset pojistné platit, když platím složenkou?

Sdílet

Od 1. ledna 2010 je u plateb pojistného podstatné datum připsání na účet zdravotní pojišťovny místo dosavadního data odepsání z účtu plátce. Změna v chápání data splatnosti při placení pojistného se týká všech plateb, tedy i záloh na pojistné. Tato změna souvisí s novým zákonem o platebním styku.

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, nabyly účinnosti dne 1. listopadu 2009. Článek XVIII zákona č. 285/2009 Sb., který novelizuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vstoupí v platnost 1. ledna 2010. Novelizováno je mj. právě ustanovení § 17 – Způsob placení pojistného. Za den platby pojistného již od 1. 1. 2010 nebude považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale den, kdy došlo k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb. Zákon o platebním styku zároveň (a to již od listopadu) zkrátil lhůty pro převod peněz – banky je musí převést z účtu do dvou dnů místo dosavadních tří.

Stejný postup je i při platbách pojistného poštovní poukázkou (tzv. složenkou). V těchto případech je posun výraznější, protože držitel poštovní licence (tj. Česká pošta) je povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb (tj. bance) do dvou pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal, a ten je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne. Např. plátce uhradí pojistné složenkou 19. 1. 2010, držitel poštovní licence ji předá poskytovali platebních služeb dne 21. 1. 2010 a ten ji převede na účet VZP 22. 1. 2010. Dnem platby pojistného tak je 22. 1. 2010 a nikoliv 19. 1., jak by tomu bylo podle předpisů platných do 31. 12. 2009.

Pro platby pojistného na přelomu roku 2009 a 2010 platí následující pravidla: Den platby pojistného se posuzuje podle předpisů platných do 31. 12. 2009 v případě bezhotovostních plateb pojistného odepsaných z účtu plátce do 31. 12. 2009 a plateb v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence provedených do 31. 12. 2009. U bezhotovostních plateb pojistného odepsaných z účtu plátce po 31. 12. 2009 a plateb v hotovosti provedených po 31. 12. 2009 (a to bez ohledu na období, na které jsou určeny) se den platby pojistného již posuzuje podle předpisů platných od 1. 1. 2010.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).