Hlavní navigace

Otázka týdne VZP: 30. červenec 2007

Dcera ukončila vysokoškolské studium v červnu 2007. Do kdy je za ni jako za studentku plátcem zdravotního pojištění stát? Do práce nastoupí možná koncem srpna, pravděpodobněji ale až od září. Nevíme, jestli se musí přihlásit na úřadu práce, aby za ni jako za uchazeče o zaměstnání platit stát pojistné i nadále.

Sdílet

Za vaši dceru byl stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění do konce června. Pokud nebyla výdělečně činná ani celý následující kalendářní měsíc, stát za ni jako za nezaopatřené dítě hradí pojistné ještě v měsíci červenci.

Jako nezaopatřené se dítě posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb. (zákon o státní a sociální podpoře) maximálně do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, např. jako v tomto případě studiem VŠ. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, bez ohledu na skutečnost, je-li v té době výdělečně činné, a také kalendářní měsíc po něm následující, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci. Podstatné přitom je, v kterém měsíci byla složena poslední závěrečná zkouška, není důležité datum promoce!

Pak existuje pro absolventa VŠ několik možností. Obvykle nastoupí do zaměstnání a hradí pojistné prostřednictvím zaměstnavatele, případně začne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná a platí pojistné sám jako OSVČ. Když práci nesežene a přihlásí se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, hradí za něj pojistné stát, pokud se ale na úřadu práce nepřihlásí, musí si hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez vlastních příjmů.

Nastoupí-li vaše dcera do zaměstnání v průběhu měsíce srpna, kdy už za ni pojistné nehradí stát jako za nezaopatřené dítě, bude za ni alespoň za část tohoto měsíce zdravotní pojištění odváděno prostřednictvím zaměstnavatele. Za srpen nemusí sama hradit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů, protože do této kategorie patří pojištěnec jen v měsících, trvá-li situace, že za něj není plátcem pojistného stát, ani zaměstnavatel, ani neplatí pojistné sám jako OSVČ, po celý kalendářní měsíc.

Jestliže by nastoupila do zaměstnání až v září, byl by za ni v srpnu plátcem pojistného stát, jen pokud bude evidována na úřadu práce. Jinak by si musela za srpen uhradit pojistné na zdravotní pojištění sama jako výše zmíněná osoba bez zdanitelných příjmů. Toto pojistné činí v současné době 1080 Kč.

Připomínáme, že vznik i zánik nároku na zařazení mezi státní pojištěnce má klient povinnost své pojišťovně oznámit a doložit. Lhůta pro splnění oznamovací povinnosti je osmidenní.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).