Hlavní navigace

On-line veřejné služby jsou stále vyspělejší. Další metou jsou inteligentní otevřené komplexní služby orientované na uživatele

Společnost Capgemini, přední světový poskytovatel poradenských a technologických služeb, zveřejnila výsledky šestého ročníku studie zaměřené na sledování implementace elektronických služby ve veřejném sektoru vyspělých evropských zemí (tzv. eGovernment). Studie zpracovaná na zakázku Evropské komise ukázala, že vyspělost on-line veřejných služeb v Evropské unii stále roste a dosáhla již takové úrovně, při které je běžná plná obousměrná komunikace mezi občany a státní správou a téměř 50 % obyvatel má možnost realizovat celý proces komunikace s veřejnou spárvou on-line.

Sdílet

Ve 12ti měsíčním období do dubna 2006 vzrostl index vyspělosti ve „starých“ evropských zemích o 6 %, ovšem v deseti nových členských státech o 16 %. Dynamický rozvoj dostupnosti on-line služeb dokládá míru pozornosti, kterou evropské země v posledních letech této oblasti věnují. Ligu on-line veřejných služeb vede Rakousko, následované Maltou a Estonskem.

„Je patrné, že některé progresivní nové členské státy EU berou eGovernment velice vážně a dosáhly zde obdivuhodného pokroku, když předčily dokonce i některé „staré“ členské státy,“ uvedl Patrik Horný, generální ředitel společnosti Capgemini pro Českou republiku.

Cílem průzkumu je vytvořit měřítko, vůči kterému je možné porovnávat pokroky jednotlivých zemí EU v zavádění on-line veřejných služeb a předávat si nejlepší postupy. Průzkum, který se v dubnu 2006 uskutečnil již pošesté, je základní součástí iniciativy Evropské unie s názvem i2010, jejíž cílem je přinést výhody informační společnosti všem Evropanům. Použitá hodnotící kritéria se vztahují k úrovni on-line služeb a k celkové dostupnosti veřejných služeb on-line.

„On-line poskytování služeb je dnes v EU běžným modelem. Nyní se začíná prosazovat nový přístup založený na inteligentních e–službách, které jsou orientovány na uživatele. Podle našich odhadů může ekonomický dopad výzkumných a vývojových programů v oblasti eGovernmentu v roce 2010 představovat až 1,54 % HDP Evropské unie (166 mil. eur podle HDP v roce 2005), pokud ovšem budou tyto iniciativy podporovány. Proto jsme zahájili ambiciózní akční plán i2010 eGovernment. Měření pokroku členských států při zpřístupňování, zefektivňování a zvyšování orientace jejich on-line služeb na uživatele je nyní důležitější než kdy předtím. Doufám, že tyto výsledky dále povzbudí členské státy při implementaci akčního plánu, k níž se zavázaly na posledním zasedány Rady EU,“ řekla Komisařka EU pro informační společnost a média Viviane Redingová.

Obecné závěry zprávy

On-line vyspělost v poskytování veřejných služeb v členských státech EU dosáhla v roce 2006 celkového skóre 75 % ze sta možných, přičemž téměř 50 % hodnocených veřejných služeb je plně dostupných on-line. Rozdílná úroveň vyspělosti on-line veřejných služeb zasahuje od základního jednosměrného nebo dvojsměrného poskytování informací až po plně elektronické jednání a řízení (kompletně on-line).

Oba sledované ukazatele – ukazatel vyspělosti a ukazatel kompletní dostupnosti on-line veřejných služeb – vykázaly významný celkový nárůst o 10 procentních bodů. Úroveň sofistikovanosti on-line veřejných služeb v tomto roce dosáhla 75 % ze sta možných (oproti 65 % v roce 2005). Kompletně on-line dostupných bylo v zemích EU v době zpracování studie 50 % veřejných služeb (oproti 40 % v roce 2005).

Jak naznačuje ukazatel vyspělosti i kompletní dostupnosti, ve všech dvaceti sledovaných službách si prvenství udržuje Rakousko. Rakouská „platforma eGovernmentu” je názorným příkladem úspěšné cesty k optimalizaci nabídky eSlužeb a zajištění jejich téměř 100% on-line využitelnosti.

Vůbec největšího pokroku dosáhla za uplynulý rok Malta, která se posunula v hodnocení on-line vyspělosti veřejných služeb ze 16. na 2. místo; Estonsko poskočilo z 8. na 3. místo, o které se dělí se Švédskem. Maďarsko se posunulo z 23. místa na 14. a Slovinsko z 15. na 7. „Česká republika zaznamenala v oblasti vyspělosti on-line služeb mírné zlepšení, nevyrovnala se ovšem pokroku většiny ostatních zemí EU. Celkově tak z loňského 22. místa v pořadí vyspělosti on-line veřejných služeb sestoupila o jednu příčku na 23. místo z 28 sledovaných zemí,“ uvedl Patrik Horný

Jednou z priorit akčního plánu i2010 eGovernment je dosáhnout toho, aby se účinný a výkonný eGovernment stal v zemích EU realitou. Budoucí vydání této zprávy se budou zaměřovat na hodnocení tohoto cíle. Toto měření na straně nabídky bude v kombinaci s hodnocením míry akceptace a reorganizace státní správy sloužit k vyhodnocení dopadů akčního plánu i2010 eGovernment.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).