Hlavní navigace

Omezený přístup k internetu brání rozvoji internetového bankovnictví

Sdílet

Praha
28. února 2002

Internet a s ním spojené internetové bankovnictví v sobě skrývají obrovský potenciál. Podle výzkumu GE Capital Bank se o ovládání účtu pomocí internetu zajímá 53 % drobných klientů, kteří mají k PC kladný nebo neutrální vztah. Rozvoj využívání internet bankingu však stále brzdí nejrůznější faktory: ať již nedostatečná možnost pracovat s počítači, či jejich malá znalost.

Zatímco internet v České republice využívá 37 % dospělých obyvatel (11 % z domova, 26,3 % odjinud, především z práce), téměř polovina (46 %) lidí nemá možnost jej používat, ovšem měli by o to zájem. Odráží se tak velký potenciál, který má internet – a tedy i služby s ním spojené, jako je internetové bankovnictví. Pouze 16,2 % dotazovaných totiž uvedlo, že je internet nezajímá.

Výzkum, která si nechala provést GE Capital Bank, ukázal vztah dotazovaných k internetu a zejména k internet bankingu. Ti dobře hodnotili zejména možnosti a výhody tohoto způsobu ovládání účtu – především to, že umožňuje nechodit do banky, ušetří čas a je pohodlný. Mezi spontánně zvedené výhody patřilo i to, že funguje kdykoli – po 7 dní v týdně 24 hodin, a zároveň skutečnost, že klientům umožňuje dobrý přehled o účtu (viz tabulka).

Výzkum ovšem odhalil i faktory, které rozvoji internetu a internetového bankovnictví brání. Zatímco drobným bankovním klientům vadí především to, že nemají přístup k počítači každý den (tento důvod uvedlo jako překážku 18 % dotazovaných z řad retailových klientů) nebo se musí naučit pracovat s počítačem (14 % drobných klientů), malé firmy odrazuje i administrativa, kterou musí internet bankingu věnovat (více než 30 %). Klientům navíc vadí i to, že s sebou například musejí mít hardwarový klíč, digitální certifikát či obdobné zařízení, což je omezuje například tehdy, pokud chtějí ovládat svůj účet, ale nemají je s sebou.

Přes uvedené nevýhody je možné očekávat velké rozšíření internetového bankovnictví společně s větším využíváním počítačů a internetu – nevýhody, či negativní faktory totiž klienti nevidí v samotné službě, ale spíš právě v omezeném přístupu k ní. S postupným pronikáním internetu i do domácností (a tím i jeho lepší znalosti) je tedy možné očekávat velký nárůst zájmu o ovládání účtu po internetu. Důležité bude nabídnout klientům produkt, který vyžaduje pouze základní znalosti práce s počítačem.
Z výzkumu, který pro GE Capital Bank vypracovala NFO AISA, totiž vyplývá, že zájem o internetové bankovnictví je poměrně velký: 53 % dotázaných z řad drobných klientů, kteří mají k PC kladný nebo neutrální vztah, o něj zájem má (33 % zájem nemá a 14 % nevědělo) a mezi živnostníky a majiteli firem se o něj zajímá dokonce 60 % dotázaných (24 % zájem nemá a 16 % neumělo odpovědět).

„Pro rozšíření internetového bankovnictví jsou důležité dva faktory -zvýšení počtu domácností s připojením na internet a výrazně jednodušší internetové bankovnictví, které nevyžaduje složité bezpečností postupy – například hardwarový klíč nebo digitální certifikát,“ řekl David Lorenc, vedoucí oddělení přímého bankovnictví GE Capital Bank.

Výhody internet bankingu

Podle odpovědí drobných klientů

Výhoda – Podíl respondentů, kteří tuto výhodu jmenovali (v % )
Nemusím chodit do banky 66
Úspora času obecně 61
Je pohodlné 35
Lze využívat kdykoli 28
Mám přehled o účtu 27
Levné – úspora za poplatky 2
Rychlé informace/ope­rativnost 2
Moderní způsob 1

Podle odpovědí klientů z řad živnostníků a majitelů firem

Výhoda – Podíl respondentů, kteří tuto výhodu jmenovali (v % )
Úspora času obecně 61
Nemusím chodit do banky 52
Je pohodlné 30
Lze využívat kdykoli 22
Mám přehled o účtu 18
Levné – úspora za poplatky 6
Rychlé informace/ope­rativnost 3
Jednoduché – není třeba cizí pomoc 1

Pramen: Výzkum NFO AISA pro GE Capital Bank

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).