Hlavní navigace

Odvolání správkyně Union banky dosáhl muž, který sám dosud nesplnil nařízení soudu

OSTRAVA – Správkyně konkursní podstaty Union banky Michaela Huserová bude trvat na tom, aby soud exekučně vymohl omluvu Romana Světlého, který stojí za jejím odvoláním. Muž zastupující věřitelku Lenku Urbánkovou s pohledávkou v hodnotě 714 korun totiž do této chvíle pravomocně nesplnil nařízení soudu, aby se omluvil Huserové a věřitelům Union banky za to, že na hlavičkovém papíře Komory ekonomických a právních specialistů (KEPS) rozesílal dopisy s nepravdivými údaji o průběhu konkursního řízení. Tentýž jediný stěžovatel navíc zaslal vrchnímu soudu účelově formulovaný podnět k odvolání správkyně kvůli údajnému problému se soupisem a prodejem majetku z konkursní podstaty. Správkyně konkursní podstaty pak byla Vrchním soudem v Olomouci skutečně své funkce zbavena.

Sdílet

Postupem pana Světlého a tím, že dosud nemám v rukou jeho řádnou omluvu, k níž byl odsouzen, jsem byla vážně poškozena a současné debaty o průběhu konkurzu to zcela jasně ukazují, řekla.

R. Světlý zjevně sázel na fakt, že není v silách vrchního soudu, neobeznámeného detailně s konkursním spisem, zorientovat se ve 26 šanonech se zhruba deseti tisíci stránkami textu. Současně využil nejednoznačného znění zákona, který přesně nestanoví podobu, způsob a místo uložení soupisu konkursní podstaty. Soud na základě podání R. Světlého vydal obsáhlé usnesení, v němž se mimo jiné uvádí …z konkursního spisu vyplývá jinak vysoce erudovaný a precizní výkon činnosti správkyně konkursní podstaty, včetně důkladného a přehledného zpracovávání podkladů pro věřitelský výbor i pro konkursní soud…. Vrchní soud nicméně dovodil, že SKP porušila své povinnosti správce, přestože rozhodnutí nemá oporu v zákoně. Huserová dnes zveřejnila dokumenty, které dokládají, že veškerý majetek prodávala se souhlasem věřitelského výboru a na základě usnesení soudu.

Světlý se na ni nikdy neobrátil se stížností nebo podnětem ke zhruba 700korunové pohledávce jeho klientky paní Urbánkové a motiv jeho jednání tak není jasný. Pokud si ale někdo myslí, že svou podivnou aktivitou vrátí konkurs Union banky do ústeckého scénáře, tak je na omylu, zdůraznila správkyně. Dodala, že sama podala řadu podnětů státnímu zastupitelství, které na průběh konkurzu průběžně dohlíží.

Věřitelský výbor, konkursní soudce a dozorující státní zástupce už v minulosti zamítli požadavky R. Světlého na výměnu správkyně konkursní podstaty Union banky jako neopodstatněné. K podnětům R. Světlého, že údajně docházelo k prodeji majetku mimo dohled věřitelů a soudu, tyto orgány konstatovaly, že po prohlášení konkursu správkyně konkursní podstaty pořizovala dílčí soupisy konkursní podstaty a celkový úplný soupis byl v pořádku předán na krajský soud po revizi majetku, doplněních a celkové kompletaci v březnu 2004. O všech krocích s tím spojených byl ostravský krajský soud informován a správkyně nerozhodovala bez souhlasu věřitelského výboru, jenž reprezentuje 80 procent všech pohledávek věřitelů Union banky. Věřitelům banky nevznikla žádná škoda, všechny příjmy ze zpěněžování majetku se staly součástí výnosu konkursu.

Na R. Světlého podala správkyně M. Huserová v průběhu konkursu Union banky opakovaně trestní oznámení a také žalobu na ochranu osobnosti. V té už padlo pravomocné rozhodnutí. Soud dal jednoznačně za pravdu M. Huserové a nařídil R. Světlému, aby se omluvil správkyni konkursní podstaty i věřitelům. Ty totiž uvedl mimo jiné v omyl tím, že je nabádal, aby se připojili k žalobě na vymáhání neexistující stamiliónové škody po správkyni konkursní podstaty a věřitelském výboru. Současně je mátl také používáním statutu KEPS, která však nezastupuje žádného věřitele Union banky. (Podrobné stanovisko Union banky k opakovaným aktivitám R. Světlého k dispozici na www.union.cz)

Union banka má na 75 tisíc věřitelů, některé s pohledávkami v řádech až sta miliónů korun či miliard korun, kteří jsou s průběhem konkursního řízení spokojeni. Kromě R. Světlého si nikdo z věřitelů nestěžuje a nenavrhuje odvolání správkyně konkursní podstaty. Mezi své oprávněné věřitele Union banka už dva roky po prohlášení konkursu rozdělila celkem 3,02 miliardy korun. Třemi přezkumnými jednáními prošlo 74 946 pohledávek v celkovém objemu 19,003 miliardy korun. Správkyně konkursní podstaty M. Huserová uznala pohledávky ve výši 15,141 miliardy korun. Průběh konkursního řízení zaručuje nadprůměrný výnos. Průměr výnosu z konkursů v ČR je 3 až 5 procent. Union banka vyplatí celkově okolo 34 procent.

Oldřich Babický
tiskový mluvčí Union banka, a. s. „v likvidaci“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).