Hlavní navigace

Odejmutí povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Pojišťovně České spořitelny, a.s.

Ministerstvo financí odejmulo Pojišťovně České spořitelny, a.s., povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Odejmutí povolení proběhlo na vlastní žádost pojišťovny. Pojišťovna České spořitelny, a.s., se rozhodla zaměřit své aktivity na oblast životního pojištění, převedla tedy 2.1.2004 kmen pojistných smluv neživotního pojištění na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s. Převod pojistného kmene nemá žádný vliv na obsah a rozsah dosavadního pojištění ani na jeho sjednané podmínky. Rozhodnutí o odejmutí povolení čj.: 322/304/2004 nabylo právní moci dne 7.1.2004.