Hlavní navigace

Během jednoho roku od založení konzultovali odborníci z KB EU Point projekty v hodnotě téměř 50 mld. Kč

Specializované pracoviště KB EU Point poskytuje již více než rok žadatelům o dotace ze strukturálních fondů EU komplexní poradenské služby. Jen v průběhu roku 2008 poskytli specialisté v Komerční bance odborné zázemí žadatelům o dotace na téměř 2 000 projektů, jejichž celková hodnota dosáhla necelých 50 miliard korun.

Sdílet

Odborníci v KB EU Point poskytnou každý týden v průměru 40 konzultací na projekty z oblasti evropských fondů. Dvě třetiny zájemců o konzultace pocházejí z řad firem a podnikatelů, zbylá třetina pochází z veřejného sektoru, uvedl Jan Hanuš, vedoucí KB EU Point Promotion Center. Z hlediska objemu dotací jsou naopak významnějšími klienty KB EU Point města, kraje a obce se 70 % objemu konzultovaných projektů, doplnil Hanuš.

Podnikatelé, municipality a jiné veřejné instituce se mohou díky pomoci odborníků KB EU POINT v dotační problematice rychleji zorientovat a zahájit konkrétní kroky k získání a dlouhodobému udržení dotačních prostředků. Pomůže jim také tzv. Dotační průzkum, tedy zpracování hloubkové analýzy dotačních titulů vhodných pro konkrétního klienta či projekt.

Na základě bohatých zkušeností s financováním projektů v rozpojovacím období 2004–2006 vyvinula Komerční banka speciální úvěrový produkt PONTE II. Díky PONTE II mohou žadatelé o dotace zároveň vyřešit předfinancování dotace i spolufinancování nákladů, které nejsou dotací kryté.

Velká města si často zajišťují financování na celý balík EU projektů, neboť chtějí mít jisté financování v maximální možné míře. Až poté hledají dotační zdroje na konkrétní projekty, doplnil Jan Hanuš.

V letech 2009 a 2010 očekává KB EU Point vrchol objemu vyhlašovaných dotací, neboť všechny operační programy jsou plně připraveny a mají funkční systém administrace žádostí. Nárůst objemu vyhlášených dotací souvisí také s bojem vlády proti ekonomické recesi, neboť příliv dotačních prostředků EU znatelně podporuje ekonomiku v regionech ČR s co nejmenšími dopady na státní rozpočet.

Plánované výzvy, které budou pro klienty KB EU Point nejvíce zajímavé:

 • nákup nových strojů (ROZVOJ)
  příjem žádostí 04–07/2009, alokace min. 2,0 mld. Kč
 • inovace výrobků či postupů (INOVACE)
  příjem žádostí 04–06/2009, alokace min. 4,0 mld. Kč
 • záruka za úvěr (Záruky ČMZRB)
  příjem žádostí 03–12/2009, alokace cca 2,65 mld. Kč
 • výstavba zdrojů OZE ve veřejném sektoru (OPŽP)
  příjem žádostí 05–06/2009, alokace cca 2,5 mld. Kč
 • obnova vesnic a kulturního dědictví venkova (PRV)
  příjem žádostí v říjnu 2009, alokace min. 1,1 mld. Kč
 • školení zaměstnanců, záchrana pracovních míst (OPLZZ) příjem žádostí 03–05/2009, alokace cca 3,3 mld. Kč
 • regionální centra výzkumu a vývoje (VaVpI) příjem žádostí 03–04/2009, alokace 6 mld. Kč

KB EU POINT připravuje pro žadatele o dotace a další odborníky na dotačním trhu celou řadu užitečných informačních pomůcek – například elektronický EU zpravodaj s novinkami ze světa dotací, konkrétními informacemi o dotačních programech a příklady realizovaných projektů, nebo průvodce pro žadatele o dotaci ze strukturálních fondů EU. Nejnovějším informačním zdrojem je EU Point Index, který každý měsíc sleduje celkovou aktivitu na dotačním trhu v České republice.

Bližší informace o službách KB EU POINT je možné získat na bezplatné infolince 800 900 930 nebo na internetových stránkách www.kb.cz/eupoint.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).