Hlavní navigace

Banky oceňují snahu o konsolidaci veřejných financí

Česká bankovní asociace vítá snahu ministerstva financí o konsolidaci veřejných financí. Za přínosné přitom považuje především návrhy úspor, včetně snížení mandatorních výdajů. Pokud by k tomu nedošlo, stoupl by jejich podíl na celkových výdajích takovou měrou, že by vláda téměř ztratila možnost přijímat rozhodnutí o nutných investicích a používat státní rozpočet jako nástroj hospodářské politiky.

Doba čtení: 1 minuta

Takový stav by byl obzvláště nepříjemný v situaci ekonomické recese, kdy stát potřebuje disponovat nástroji ke stimulaci hospodářství. Nesmí tak ovšem učinit za cenu rostoucího zadlužení, které by mohlo vést k podobným dramatickým dopadům do životní úrovně obyvatel, jakých jsme svědky v některých státech východní Evropy. Proto je omezení plateb od státu nezbytné i za cenu, že se částečně dotkne některých výplat stanovených zákonem, uvedl náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek.

Zvyšování daní lze chápat tehdy, je-li prováděno šetrně s ohledem na nabídkovou stranu ekonomiky, sociální únosnost a také skutečnost, že zvýšení daňové sazby nemusí vždy znamenat vyšší příjem pro státní rozpočet.

Návrh na zvýšení sazeb DPH je sice nepříjemný, ale je to nejefektivnější krok k zajištění dodatečných příjmů pro stát. Tato daň hraje na příjmové straně rozpočtu mimořádně významnou roli. Je rozhodně přínosnější než zvyšování přímých daní, které může mít především v době ekonomické krize kontraproduktivní účinky, upřesnil Jan Matoušek.

Banky dlouhodobě upozorňují na nutnost udržet státní finance v rovnováze, aby nedocházelo k zadlužování budoucích generací a zároveň aby veřejný sektor nevytlačoval soukromé investice. Zvláště v době, kdy je prodej státních dluhopisů složitější, než v minulosti, je růst veřejného dluhu obzvlášť nežádoucí. Jedním z klíčových úkolů pro budoucí vládu pak bude celková reforma veřejných financí včetně penzijního systému, jež na své řešení čeká už dlouho.