Hlavní navigace

Obliba životního pojištění stoupá, stále jsme však za Evropou

Praha (7. srpna 2003) - Z omnibusového šetření společnosti TNS Factum realizovaného pro Českou pojišťovnu vyplývá, že do tří měsíců plánuje uzavřít životní pojištění se spořící složkou 2,4 % ekonomicky aktivní populace v horizontu jednoho roku o něm uvažuje 10 %. Oproti průměru evropských zemí však zatím připadá na jednoho obyvatele v ČR zhruba o třetinu smluv o životním pojištění méně.

Sdílet

Výzkum zadaný Českou pojišťovnou ukázal, že zájem o uzavření životního pojištění se zvyšuje s rostoucím příjmem domácností. 15 – 20 % domácností, jejichž hrubý příjem se pohybuje do 25 tis. Kč, má zájem o životní pojištění, pro porovnání u domácnosti s hrubými měsíčními příjmy do 15 tis. je to okolo 6 %.

Jako nejčastější důvod pro uzavření životní pojistky lidé uvádějí finanční zajištění pro případ úrazu, dále zajištění rodiny v případě smrti, na třetím místě pak zajištění pro případ závažného onemocnění. Před uzavřením pojistky lidé v nabídce pojišťoven nejvíce posuzují, kolik je pojistka bude stát (výši placeného pojistného), kolik od pojišťovny obdrží v případě pojistné události (výši pojistného krytí) a výnosy připisované pojišťovnou. Pokud se rozhodnou pojistku uzavřít, při výběru konkrétního produktu je pro ně důležitý nejen rozsah rizik, které pojištění kryje a cena pojistky, ale i možnost přístupu k naspořeným penězům v průběhu pojištění bez zrušení pojistky.

Vzhledem k požadavkům klientů dnes Česká pojišťovna koncipuje životní pojištění jako pružný produkt. V průběhu trvání smlouvy lze měnit výši pojistného krytí a měnit rozsah pojištění rizik dle aktuální potřeby klienta, říká Miroslav Řezník, ředitel marketingu České pojišťovny, a dodává: Těmto kritériím odpovídá životní pojištění Dynamik. Životní pojištění hodnotí jako vhodné čtyř a více členné domácnosti. Pozadu ale nezůstávají ani svobodní mladí lidé, kteří plánují koupi nemovitosti a počítají s uzavřením životního pojištění před žádostí o hypotéční úvěr, u generace starší 44 let naopak logicky převládá potřeba zajistit se na pozdější dobu. U všech skupin je také znát nárůst zájmu o životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele.

Trh životního pojištění v posledních letech rostl velmi výrazně, výše předepsaného životního pojištění dosáhla za rok 2002 výše 34,15 mld. Kč. „Zájem o životní pojištění rok od roku roste, jeho objem však stále ještě nedosahuje objemu tohoto pojištění v evropských státech, kde životní pojištění předstihlo i pojištění neživotní,“ upřesňuje Miroslav Řezník.

Ze statistických materiálů Federace národních asociací pojišťoven z 29 evropských zemí vyplývá, že na jednoho obyvatele připadá v průměru 0,8 uzavřených smluv o životním pojištění. V České republice se jedná v průměru o 0,5 uzavřených smluv o životním pojištění na jednoho obyvatele. Roční úroveň životního pojistného na 1 obyvatele se pohybuje na úrovni 64 EUR (cca 2048 Kč). Pro srovnání rekordně životní pojištění využívají obyvatelé Lucemburska – 11 362 EUR na obyvatele, druzí v pořadí jsou Britové s 3 324 EUR, ve Francii na hlavu připadá 1 517 EUR, v Německu 735 EUR.

Mezi členskými státy EU jsou rozdíly, které nelze vysvětlit pouze úrovní nebo silou ekonomiky. Vyplývají spíše z rozdílu tradic, obliby některých finančních produktů, forem důchodového zabezpečení, či daňové soustavy, vysvětluje Miroslav Řezník.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).