Hlavní navigace

Obecně prospěšná společnost Motýl Havířov

Rozhodli jsme se, že založíme dětský domov. Tedy ne včera, je to už delší doba. Nyní naše snaha dospěla do bodu, kdy žádáme o pomoc a spolupráci i vás – protože děti, které budeme v budoucnu vychovávat, jsou tak trochu i vaše.

Nežádáme mnoho.

Po obyčejném internetovém surfaři jedno kliknutí na naše stránky, abychom mohli nabídnout případným sponzorům stránek co nejvyšší počet návštěvníků.

Po pedagogovi posouzení a připomínky k naší koncepci, kterou máme na stránkách. Po bohatých lidech či firmách pár peněz.

Koncepce našeho dětského domova Motýl se dá vyjádřit třeba takto:
Motýl je jeden z nejúchvatnějších živých tvorů. Jeho osud začíná v podobě housenky, kterou lidi nemají příliš v lásce. Pak se zakuklí a připravuje na nový život. Z larvy se brzy vylíhnou motýli – krásně (a každý jinak) zbarvení a plní elánu, který mávnutím křídel přemění na úžasný let po krásách Země. Stejný je i náš cíl: dětem bez domova a bez perspektivy dát šanci, aby se z nich jednou stali krásní motýli nezatížení svou minulostí, kteří by bez obav mohli vyletět do světa.

Ale jde to i jinak – proč jsme se vlastně rozhodli vybudovat dětský domov: 

Jak se žije opuštěným dětem v Česku?
V České republice žije v kojeneckých ústavech, dětských domovech a výchovných ústavech více než devět tisíc dětí. V mnohých zařízeních žijí doslova za “vysokou zdí”, nemají možnost kontaktu s okolím a naopak lidé z okolí často ani nevědí, co se v domově děje. Naším cílem je vybudovat dětský domov jako přátelské místo, otevřené okolní společnosti, do kterého se děti budou rády “vracet” i po oficiálním odchodu z domova. Chceme si tedy vzít vše dobré z toho, jak fungují dětské domovy, pěstounské a smluvní rodiny, vesničky SOS a další zařízení a z této kombinace vytvořit co možná nejlepší prostředí pro život dětí.

Začínáme spolu s novým zákonem
V roce 2002 byl přijat nový zákon o ústavní výchově. Mezi největší změny, které zákon přináší, patří snížení počtů dětí na rodinné buňce z dosavadních 15-ti na 8. Pro stávající dětské domovy bude těžké tuto změnu zvládnout organizačně, stavebně, technicky i personálně. My s číslem 8 dětí na rodinné buňce počítáme již od počátku našeho projektu, zdá se nám jako ideální pro výchovu dětí a vše je mu podřízeno.

Nestátní dětské domovy již u nás fungují
V České republice již první soukromé i nestátní dětské domovy fungují. Jsou založeny na různých právních základech, mají různé priority, ale prokázaly, že mají svůj smysl a budoucnost.

Vychovávat musí vychovaní lidé
Jednou z našich předností bude odborně vzdělaný personál, zároveň lidsky nadšený pro práci s opuštěnými dětmi. Nemusíme se držet platových tabulek, a tak můžeme přiměřeně zaplatit pracovníky podle jejich vzdělání, odbornosti a kvality práce. V období posledních deseti let, kdy spolupracujeme s mnoha dětskými domovy a ústavy a zajišťujeme akce pro opuštěné děti, jsme poznali mnoho nadšenců i odborníků, kteří by tyto představy splňovali. Spolupra-covat chceme i s dobrovolníky z řad studentů.

Rodinka, teta a strejda jako základ výchovy
Další naší předností bude změněná pracovní doba “tet a strejdů” tak, aby se u dětí v jedné rodinné buňce střídaly, tak jako doma, jen dvě osoby – právě teta a strejda. Nebudeme zaměstnávat noční vychovatelky, kuchařky ani další obslužný personál. Všechny činnosti a úkoly dětského domova budou kromě vychovatelů zajišťovat ředitel, vedoucí vychovatel, hospodář (domovník) a současně kuchař v jedné osobě (bude pomáhat s předpřípravou některých jídel) a ekonom.

Více na našich internetových stránkách http://motyl.chiki.cz

Vladislav Sobol
Obecně prospěšná společnost Motýl Havířov