Hlavní navigace

Obecně prospěšná společnost Motýl Havířov

Sdílet

Rozhodli jsme se, že založíme dětský domov. Tedy ne včera, je to už delší doba. Nyní naše snaha dospěla do bodu, kdy žádáme o pomoc a spolupráci i vás – protože děti, které budeme v budoucnu vychovávat, jsou tak trochu i vaše.

Nežádáme mnoho.

Po obyčejném internetovém surfaři jedno kliknutí na naše stránky, abychom mohli nabídnout případným sponzorům stránek co nejvyšší počet návštěvníků.

Po pedagogovi posouzení a připomínky k naší koncepci, kterou máme na stránkách. Po bohatých lidech či firmách pár peněz.

Koncepce našeho dětského domova Motýl se dá vyjádřit třeba takto:
Motýl je jeden z nejúchvatnějších živých tvorů. Jeho osud začíná v podobě housenky, kterou lidi nemají příliš v lásce. Pak se zakuklí a připravuje na nový život. Z larvy se brzy vylíhnou motýli – krásně (a každý jinak) zbarvení a plní elánu, který mávnutím křídel přemění na úžasný let po krásách Země. Stejný je i náš cíl: dětem bez domova a bez perspektivy dát šanci, aby se z nich jednou stali krásní motýli nezatížení svou minulostí, kteří by bez obav mohli vyletět do světa.

Ale jde to i jinak – proč jsme se vlastně rozhodli vybudovat dětský domov: 

Jak se žije opuštěným dětem v Česku?
V České republice žije v kojeneckých ústavech, dětských domovech a výchovných ústavech více než devět tisíc dětí. V mnohých zařízeních žijí doslova za “vysokou zdí”, nemají možnost kontaktu s okolím a naopak lidé z okolí často ani nevědí, co se v domově děje. Naším cílem je vybudovat dětský domov jako přátelské místo, otevřené okolní společnosti, do kterého se děti budou rády “vracet” i po oficiálním odchodu z domova. Chceme si tedy vzít vše dobré z toho, jak fungují dětské domovy, pěstounské a smluvní rodiny, vesničky SOS a další zařízení a z této kombinace vytvořit co možná nejlepší prostředí pro život dětí.

Začínáme spolu s novým zákonem
V roce 2002 byl přijat nový zákon o ústavní výchově. Mezi největší změny, které zákon přináší, patří snížení počtů dětí na rodinné buňce z dosavadních 15-ti na 8. Pro stávající dětské domovy bude těžké tuto změnu zvládnout organizačně, stavebně, technicky i personálně. My s číslem 8 dětí na rodinné buňce počítáme již od počátku našeho projektu, zdá se nám jako ideální pro výchovu dětí a vše je mu podřízeno.

Nestátní dětské domovy již u nás fungují
V České republice již první soukromé i nestátní dětské domovy fungují. Jsou založeny na různých právních základech, mají různé priority, ale prokázaly, že mají svůj smysl a budoucnost.

Vychovávat musí vychovaní lidé
Jednou z našich předností bude odborně vzdělaný personál, zároveň lidsky nadšený pro práci s opuštěnými dětmi. Nemusíme se držet platových tabulek, a tak můžeme přiměřeně zaplatit pracovníky podle jejich vzdělání, odbornosti a kvality práce. V období posledních deseti let, kdy spolupracujeme s mnoha dětskými domovy a ústavy a zajišťujeme akce pro opuštěné děti, jsme poznali mnoho nadšenců i odborníků, kteří by tyto představy splňovali. Spolupra-covat chceme i s dobrovolníky z řad studentů.

Rodinka, teta a strejda jako základ výchovy
Další naší předností bude změněná pracovní doba “tet a strejdů” tak, aby se u dětí v jedné rodinné buňce střídaly, tak jako doma, jen dvě osoby – právě teta a strejda. Nebudeme zaměstnávat noční vychovatelky, kuchařky ani další obslužný personál. Všechny činnosti a úkoly dětského domova budou kromě vychovatelů zajišťovat ředitel, vedoucí vychovatel, hospodář (domovník) a současně kuchař v jedné osobě (bude pomáhat s předpřípravou některých jídel) a ekonom.

Více na našich internetových stránkách http://motyl.chiki.cz

Vladislav Sobol
Obecně prospěšná společnost Motýl Havířov

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).