Hlavní navigace

Období chodníkových úrazů je tu. Počet těchto zranění rok od roku roste

[Tisková zpráva] V průběhu zimy se to stane snad každému. Vyjdete z domu a bác, uklouznete po ledovce. V lepším případě si oprášíte oblečení a jdete dál. Bohužel ale rok od roku roste počet případů, kdy si lidé takto způsobí vážná zranění. Ze statistik ČSOB Pojišťovny vyplývá, že meziročně počet těchto případů vzrostl o více než čtvrtinu.

Sdílet

„Počet oprávněných nároků na odškodné z takových úrazů narůstá. V roce 2009 jsme ve městech, která jsou u nás pojištěna, vyplatili odškodné téměř dvěma stovkám poškozených lidí. Loni to už bylo zhruba 280 případů. V letošním roce zatím registrujeme 250 případů, ale očekáváme, že jich bude v tomto roce i přes 300, protože nejkritičtější období zimy teprve klepe na dveře,“ uvedla Iva Knapová, ředitelka Odboru služeb klientům neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny.

V případě takových úrazů se nejedná o malé částky. Plnění často přesahuje až 40 tisíc korun. „Pokud k bolestnému za zlomenou nohu, které činí cca 12 000 korun, přičteme i vyplacení ušlé mzdy, tedy rozdílu mezi mzdou poškozeného a tím, co mu je uhrazeno z nemocenské po celou dobu léčení, pak se celkové odškodné může vyšplhat až k částkám v řádů desítek tisíc korun,“ potvrdila Iva Knapová.

Za sypání chodníků a odklízení sněhu a ledu z nich jsou odpovědná města a obce. Některá z nich jsou pro případ těchto úrazů dokonce pojištěna prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu. „Povědomí lidí, jak mají v takových situacích postupovat, sice narůstá, stále je ale vysoké procento případů, kdy odškodné platit nemůžeme. Buď na něj nevznikl nárok, nebo poškozený jednoduše nevěděl, jak věc řešit,“ sdělila Iva Knapová z ČSOB Pojišťovny

Ne každý pád na chodníku automatiky znamená vznik odpovědnosti za škodu a tím pádem nárok na odškodné. „Město nebo obec může být pojištěno proti takovým situacím nebo nemusí. Pokud není pojištění uzavřeno, město nebo obec posuzuje jednotlivé  případy a v případě uznání své odpovědnosti pak plnění poškozenému vyplácí ze svých prostředků.   V obou případech by poškozený neměl zapomenout pokusit se co nejobjektivněji zdokumentovat vznik a průběh škodné události. Může to znít absurdně, ale pokud člověk nabourá autem, také je pro případnou úhradu škody z pojistky důležité co nejpřesnější zdokumentování okolností nehody,“ uvedla Iva Knapová s tím, že pak je mnohem snazší pro obec či pojišťovnu posuzovat oprávněnost nároku na odškodné. Klíčové je v takových případech vždy rozhodnutí města, respektive správce komunikace, a to především v tom, zda odpovědnost za neschůdnost chodníku uzná či neuzná.

Jak by měl postupovat poškozený

-    Pokusit se (samozřejmě pokud zdravotní stav umožňuje; pokud ne, tak využít kolemjdoucí, rodinné příslušníky, známé, kamarády, kolegy) co nejobjektivněji zdokumentovat vznik a průběh škodné události:

o    Přesné místo vzniku škodné události

o    Přesné datum a čas vzniku škodné události

o    Přesný a detailní popis okolností vzniku škodné události, věty typu „….všechny chodníky byly neuklizené, tak jsem upadl….“ pro posouzení nestačí – (upřesnit: sníh – jaká intenzita sněžení, jaká vrstva, zakryl nějaké nerovnosti povrchu, zakryl zmrazky ledu apod.; led – plošně ojedinělý nebo souvislý; výtluk – přibližné půdorysné a hloubkové rozměry, tvar, ostrost hran, materiál povrchu apod.)

o    Zajistit si kontakt na svědky vzniku a průběhu škodné události

o    Pořídit fotodokumentace místa vzniku škodné události (např. fotoaparátem v mobilu)

-    Prokázat výši vzniklé škody na zdraví doložením především následujích dokladů:

o    Posudek o bolestném

o    Posudek o ztížení společenského uplatnění

o    Potvrzení o ztrátě na výdělku

o    Doložení výdajů v hotovosti, které související s léčením (jízdné do zdravotnických zařízení; doplatky za medikamenty a léčebné prostředky; regulační poplatky apod.)

-    Uplatnit vůči vlastníkovi pozemní komunikace (nejčastěji obce či kraje) nárok na náhradu škody na zdraví a doložit všemi výše uvedenými důkazy (jak o okolnostech vzniku škodné události, tak o rozsahu vzniklé škody na zdraví)

Kdy mám na odškodné nárok

  • Závada ve sjízdnosti/schůd­nosti podstatně a výrazně vybočuje z aktuálního stavu pozemní komunikace
  • Závada ve sjízdnosti/schůd­nosti je pro uživatele pozemní komunikace nepředpokládatelná
  • Závada ve sjízdnosti/schůd­nosti je pro obec či kraj odstranitelná běžnou údržbou
  • Poškozený svůj pohyb (jízdu/chůzi) plně obezřetně přizpůsobil aktuálnímu stavu pozemní komunikace a aktuálním povětrnostním podmínkám
  • Obec či kraj neprokázaly, že nebylo v jejich objektivních mezích závadu ve sjízdnosti/schůd­nosti odstranit/zmír­nit/upozornit na ni
  • Nejedná se o tzv. vymezenou neudržovanou pozemní komunikaci
  • Nejedná se o účelovou komunikaci
  • Není dáno výlučné spoluzavinění na straně poškozeného
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).